PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Remontujemy osiedlowe drogi w różnych dzielnicach Gdańska

W najbliższym czasie rozpocznie się przebudowa ul. Uranowej na Oruni Górnej. Dzisiaj, 28 sierpnia podpisano umowę na prace budowlane od ul. Platynowej do ul. Krzemowej w Gdańsku. W tym tygodniu podpisane zostaną również umowy na wykonanie projektu drogi prowadzącej do szkoły na Kowalach oraz wykonanie projektu przebudowy ul. Kielnieńskiej. Prace te prowadzone są w ramach programu „Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta”. Dzięki programowi wybudowano i zmodernizowano blisko 8 km dróg dzielnicowych na terenie całego miasta.

A
A

- W Gdańsku dbamy nie tylko o drogi o znaczeniu ogólnomiejskim, z których korzystają zarówno mieszkańcy jak i wszyscy przejeżdżający przez nasze miasto. Od dwóch lat modernizujemy i budujemy drogi osiedlowe, z których na co dzień korzystają mieszkańcy.  Od 2016 roku dzięki programowi "Budowy i przebudowy dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta” zadbaliśmy o blisko 8 km dróg w różnych dzielnicach. Tylko w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel ponad 21 mln zł – mówi prezydent Paweł Adamowicz. 

Remont drogi na Oruni Górnej
Przebudowa ul. Uranowej kosztować będzie ponad 1,1 mln złotych  i będzie polegała na remoncie nawierzchni bitumicznej jezdni (asfaltu), na odcinku od skrzyżowania z ul. Platynową do skrzyżowania z  ul. Krzemową, wraz z wykonaniem nowych krawężników. W ramach remontu, po obu stronach dwukierunkowej jezdni wykonane zostaną również prostopadłe miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto wyremontowany zostanie również chodnik, który będzie posiadał nawierzchnię z płytek chodnikowych. Wykonawca wykona też nowe oznakowanie, zarówno poziome jak i pionowe, a także zieleń w obrębie drogi. Prace prowadzić będzie firma WPRD Gravel z Gdańska. Remont ul. Uranowej ma zakończyć się do końca listopada.

Umowy na wykonanie projektów kolejnych dróg
W tym tygodniu podpisane zostaną umowy na wykonanie projektów dla kolejnych dwóch inwestycji. Mowa tu m.in. o projekcie na powstanie drogi prowadzącej od ul. Świętokrzyskiej do metropolitalnej szkoły w Kowalach. Nowy układ drogowy zapewni prawidłowe skomunikowanie szkoły z gdańskimi osiedlami. W ramach tej inwestycji ma powstać nowa droga łącząca obecne skrzyżowanie ul. Świętokrzyskiej z ul. Guderskiego ze szkołą przy ul. Apollina. Droga ma być powiązana z istniejącym układem drogowym jak również połączona z wewnętrznym układem drogowym szkoły. Dokumentacja projektowa ma być gotowa do sierpnia 2019 r. Projekt wykona Diogenes Studio Sp. z o.o. z Gdańska. Koszt wykonania projektu wynosi 430 500,00 zł.

Kolejna podpisana umowa dotyczyć będzie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kielnieńskiej. Zakres projektu będzie obejmował przebudowę drogi na odcinku od obwodnicy trójmiasta do wiaduktu kolejowego. Projekt wykona Biuro projektowe - Multiconsult Polska Sp. z o.o. z Warszawy, które na sporządzenie projektu będzie miało czas do kwietnia 2019 r. Koszt wykonania projektu wynosi 869 610,00 zł.

Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta
Program w ramach którego budowane i remontowane są drogi osiedlowe rozpoczął się w 2016 roku. Co roku realizowanych jest do kilkunastu inwestycji. Od początku programu na budowę i remonty 8 km dróg lokalnych w różnych dzielnicach przeznaczono łącznie ponad 47 mln zł. W programie tym remontowane są drogi gminne. Obecna lista ulic w programie obejmuje ponad 500 ulic. Aby dana droga była wpisana na listę brany jest pod uwagę stan techniczny drogi, jej ważność w miejskim układzie komunikacyjnym oraz ilość obiektów użyteczności publicznej i zakładów pracy do których prowadzi droga.

W 2018 roku zakończono prace przy budowie ulicy Przytulnej wraz ze skrzyżowaniem z ulica Kartuską. Trwają jeszcze prace nad poprawą stanu dróg na ul. Planetarnej w Osowie, ul. Sarniej i Zajęczej w Oliwie, przebudowę ul. Pagórkowej, budowę drogi dojazdowej do Pomorskiej Szkoły Rzemiosł w Gdańsku. Remontowane jest Podwale Przedmiejskie oraz ul. Kępna.

Ponadto trwają przygotowania do realizacji kolejnych ulic w ramach tego programu, m.in. ul. Obotryckiej, ul. Nowej Olchowej, ul. Niepołomickiej od ul. Przebiśniegowej do ul. Kampinowskiej, ul. Hożej, czy lewoskrętu w ul. Cedrową. Termin realizacji tych zadań uzależniony jest od uzyskania wszelkich uzgodnień.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy