PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Radni podjęli uchwały w sprawie planów miejscowych

Radni podjęli uchwały w sprawie planów miejscowych
W czwartek 25 maja, podczas LXII sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. uchwały dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego w Oliwie oraz ustalono lokalizację inwestycji mieszkaniowej na Suchaninie.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Przystąpienie

Przystąpienie do prac nad planem Oliwa Górna rejon ulic Piastowskiej i Pomorskiej ma na celu wzmocnienie potencjału funkcjonalno-użytkowego oraz inwestycyjnego dawnej Zajezdni Tramwajów Konnych. Pozwoli to na zagospodarowanie zespołu wpisanego do rejestru zabytków w powiązaniu z terenami zieleni w otoczeniu Stawu Młyńskiego. Zmiana da także możliwość kompleksowego zagospodarowania założenia parkowego willi Tannenheim, w granicach wpisanych do rejestru zabytków oraz przekształcenia istniejących budynków biurowych na mieszkaniowo-usługowe.

Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

Radni podjęli także uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Cygańska Góra i inwestycji towarzyszących. Zgodnie z przyjętymi zapisami, na wskazanym terenie będą mogły powstać budynki mieszkalne wielorodzinne, a termomodernizacji i hydroizolacji poddane zostaną zabudowania Szkoły Podstawowej nr 43. Uchwała zobowiązuje także inwestora do zagospodarowania parku w sąsiedztwie zbiornika "Cyganka" przy ul. Beethovena i realizacji około 50 ogólnodostępnych miejsc parkingowych; tereny sąsiedzkie zostaną doposażone m.in. w dostępne dla wszystkich ławki i inne elementy małej architektury.