PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Radni nagrodzą zasłużonych dla gdańskich seniorów i młodzieży

Radni nagrodzą zasłużonych dla gdańskich seniorów i młodzieży
W poniedziałek, 5 grudnia o godz. 18.00 w Nowym Ratuszu (ul. Wały Jagiellońskie 1) odbędzie się po raz pierwszy uroczystość wręczenia nagród łączących pokolenia: Nagrody Rady Miasta Gdańska za zasługi dla gdańskich seniorów i za zasługi dla gdańskiej młodzieży.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wzór statuetki Zasłużony dla Gdańskich Seniorów. Fot. Dominik Paszliński
Wzór statuetki Zasłużony dla Gdańskich Seniorów. Fot. Dominik Paszliński

Nagroda ustanowiona została w tym roku z inicjatywy przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarczak na mocy Uchwały Nr L/1248/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2022 r. Zgodnie z uchwałą, wyboru laureatów nagrody dokonała Kapituła w składzie:

 • Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska,
 • Aleksander Żubrys, przewodniczący Rady Seniorów w Gdańsku,
 • Michał Jankowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska,
 • Mateusz Szulc, kierownik Referatu Spójności Społecznej w Wydziale Rozwoju Społecznego.

Osiem wniosków, cztery nagrody

Do Biura Rady Miasta Gdańska wpłynęło łącznie 8 wniosków: 2 o przyznanie nagrody Zasłużony dla Gdańskich Seniorów oraz 6 o przyznanie nagrody Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży. Kapituła dokonała wyboru laureatów: przyznano 1 nagrodę za zasługi dla gdańskich seniorów i 3 nagrody za zasługi dla gdańskiej młodzieży.

Kto może otrzymać wyróżnienie?

Nagrody są przyznawane dorocznie osobie fizycznej, prawnej lub innemu podmiotowi na podstawie oceny całokształtu działalności lub indywidualnych osiągnięć o istotnym znaczeniu dla środowiska gdańskich seniorów i gdańskiej młodzieży.  

 • Nagrodę Rady Miasta Gdańska Zasłużony dla Gdańskich Seniorów przyznaje się za istotne dokonania na rzecz gdańskich seniorów w szczególności w zakresie: 
 • zapobiegania marginalizacji i dyskryminacji,
 • wspierania aktywności obywatelskiej, edukacyjnej, sportowej i kulturalnej,
 • wsparcia społecznego,
 • integracji środowisk senioralnych,
 • działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia,
 • działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów,
 • wspierania aktywności zawodowej seniorów.

Nagrodę Rady Miasta Gdańska Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży przyznaje się za istotne dokonania na rzecz gdańskiej młodzieży w szczególności w zakresie:

 • wsparcia aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, 
 • upowszechniania i promowania idei społeczeństwa obywatelskiego oraz zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, 
 • wspierania integracji i współpracy środowisk młodzieżowych,
 • rozwijania form kształcenia,
 • wspierania aktywności społecznej, artystycznej i sportowej,
 • działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.
Dariusz WołodźkoUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowydariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
Dariusz Wołodźko - najnowsze
Dariusz WołodźkoUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowydariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
Dariusz Wołodźko - najnowsze