Radni nagrodzą zasłużonych dla gdańskich seniorów i młodzieży
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Radni nagrodzą zasłużonych dla gdańskich seniorów i młodzieży

Radni nagrodzą zasłużonych dla gdańskich seniorów i młodzieży
Radni Miasta zaprezentowali dziś projekt uchwały ustanawiającej dwie nowe nagrody: Zasłużony dla Gdańskich Seniorów i Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży. Uchwała zostanie poddana głosowaniu podczas majowej sesji.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Inicjatorką wyróżnień jest przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak, a jej wnioskodawcami radni Klubów Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska.

- Na najbliższej sesji Rady Miasta Gdańska podejmiemy uchwałę ustanawiającą dwie, nowe nagrody: Zasłużony dla Gdańskich Seniorów i Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży. Chcemy w ten sposób, we współpracy z Radą Seniorów w Gdańsku i Młodzieżową Radą Miasta Gdańska, uhonorować osoby i instytucje działające na rzecz seniorów i młodzieży w Gdańsku – mówiła podczas konferencji prasowej przewodnicząca Agnieszka Owczarczak. – Zależy nam, jako radnym Gdańska, na współdziałaniu i integracji międzypokoleniowej, ale też na pokazaniu innym, jakie działania można prowadzić na rzecz różnych środowisk i jakie są ich potrzeby.

- Pani Przewodnicząca Agnieszka Owczarczak wysłuchała naszych drobnych sugestii o nagrodzeniu osób wspierających seniorów w Gdańsku. Nagrody nie są najważniejsze, ważne jest to co robimy, jak działamy, ale na pewno taka forma docenienia jest miłym gestem – mówił Aleksander Żubrys, przewodniczący Rady Seniorów w Gdańsku.

Projekt uchwały zaprezentowano podczas konferencji prasowej. Fot. Dominik Paszliński
Projekt uchwały zaprezentowano podczas konferencji prasowej. Fot. Dominik Paszliński

Kamila Błaszczyk z Klubu Radnych Koalcji Obywatelskiej podkreślała bezinteresowność tych, którzy działają na rzecz dzieci i seniorów.

- W przestrzeni miejskiej pojawiają się przeróżne nagrody, ale nie podkreślają one działalności na rzecz tych dwóch konkretnych grup społecznych. Dlatego warto zaznaczyć, że są osoby, organizacje, instytucje, które z pożytkiem działają dla seniorów czy młodzieży, bo one robią to zazwyczaj bezinteresownie, bez chęci rozgłosu. To my powinniśmy pokazywać wartość ich działania i podziękować za serce i pracę, jaką wkładają na rzecz wspierania innych – mówiła Kamila Błaszczyk.

Głos zabrał także Michał Jankowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

- Bardzo się cieszę, że Rada Miasta Gdańska wyszła z taką propozycją. Nagrody Zasłużony dla Gdańskich Seniorów oraz Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży są podziękowaniem dla wszystkich osób, które działają na rzecz obu tych grup. Czekamy na każdy Państwa wniosek i z wdzięcznością uhonorujemy działalność ważnych dla seniorów i młodzieży działaczy lub organizacji – zachęcał przewodniczący Młodzieżowej Rady.

Uzasadnienie nagród

W projekcie uchwały czytamy:

„Ustanowienie nagród ma na celu uhonorowanie osób i instytucji zaangażowanych w działania na rzecz środowiska seniorów i młodzieży w Gdańsku.

Procedura przyznawania nagród służyć będzie współdziałaniu Rady Miasta Gdańska z Radą Seniorów w Gdańsku i Młodzieżową Radą Miasta Gdańska w ramach wyłonienia laureatów nagród. Inicjatywa sprzyjać ma integracji międzypokoleniowej i poznawaniu specyfiki poszczególnych grup społecznych.

Potrzeba stworzenia tego typu wyróżnienia narodziła się w czasie pandemii, która wyraźnie pokazała solidarność międzyludzką. Liczne akcje pomocowe, organizowane indywidualnie i w sposób zorganizowany, dały przykład współodpowiedzialności za osoby i instytucje wymagające wsparcia w tym czasie”.

Kto może otrzymać nagrody?

Nagrody będą przyznawane dorocznie osobie fizycznej, prawnej lub innemu podmiotowi na podstawie oceny całokształtu działalności lub indywidualnych osiągnięć o istotnym znaczeniu dla środowiska gdańskich seniorów i gdańskiej młodzieży.  

Nagrodę Rady Miasta Gdańska Zasłużony dla Gdańskich Seniorów przyznaje się za istotne dokonania na rzecz gdańskich seniorów w szczególności z w zakresie: 

 • zapobiegania marginalizacji i dyskryminacji,
 • wspierania aktywności obywatelskiej, edukacyjnej, sportowej i kulturalnej,
 • wsparcia społecznego,
 • integracji środowisk senioralnych,
 • działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia,
 • działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów,
 • wspierania aktywności zawodowej seniorów.

Nagrodę Rady Miasta Gdańska Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży przyznaje się za istotne dokonania na rzecz gdańskiej młodzieży w szczególności w zakresie:

 • wsparcia aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, 
 • upowszechniania i promowania idei społeczeństwa obywatelskiego oraz zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, 
 • wspierania integracji i współpracy środowisk młodzieżowych,
 • rozwijania form kształcenia,
 • wspierania aktywności społecznej, artystycznej i sportowej,
 • działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Dwa etapy wyboru

W pierwszym etapie wnioski zawierające zgłoszenia kandydatów do nagród mogą być składane na piśmie do dnia 31 sierpnia danego roku do:

 1. Rady Seniorów w Gdańsku
 2. Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska
 3. Rady Miasta Gdańska

przez osoby prawne, instytucje i organizacje mające siedzibę w Gdańsku, samorządy uczniowskie lub grupę 50 mieszkańców Gdańska.

W drugim etapie, Rada Seniorów w Gdańsku, Młodzieżowa Rady Miasta Gdańska lub grupa 7 Radnych Miasta Gdańska składają do 30 września do Kapituły kandydatury podmiotów nominowanych do nagród.  W skład Kapituły wchodzą: 

 • Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,
 • Przewodniczący Rady Seniorów w Gdańsku,
 • Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska,
 • przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska delegowany na okres kadencji Rady Miasta Gdańska.

Kapituła po rozpatrzeniu wniosków dokonuje do dnia 30 października danego roku wyboru laureatów nagród.

Dariusz WołodźkoUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowydariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
Dariusz Wołodźko - najnowsze
Dariusz WołodźkoUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowydariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
Dariusz Wołodźko - najnowsze