PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rada Seniorów wybrana!

W Gdańsku została wybrana Rada Seniorów. Będzie w niej zasiadać 31 radnych wybranych spośród 39 kandydatów. Radni zostali wybrani w tajnym głosowaniu w środę. W piątek Komisja Wyborcza opublikowała komunikat w tej sprawie. Frekwencja wyniosła 56,6 proc.

A
A

W Radzie Seniorów w Gdańsku będzie 31 radnych, o trzech mniej niż przewiduje uchwała w sprawie jej powołania. Mniejsza liczba rajców wynika z braku wystarczającej liczby zgłoszonych kandydatów. Jednym z warunków startu w wyborach był wiek powyżej 60 lat.

Uprawnione do głosowania były 83 osoby: 33 radnych Gdańska, 34 przewodniczących Rad Dzielnic, 15 członków Gdańskiej Rady ds. Seniorów i prezydent miasta. W wyborach wzięło udział tylko 47 uprawnionych.

Rada będzie miała charakter doradczy i inicjatywny, będzie też współpracować z organami Miasta Gdańska w zakresie planowania i realizacji polityki senioralnej. Celem Rady jest zwiększanie zainteresowania i zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności dotyczące rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb środowiska osób starszych oraz pobudzania ich aktywności. Jeszcze nie wiadomo, kiedy odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady.

W Radzie większość stanowią seniorzy zgłoszeni przez lokalne społeczności, kilku jest przedstawicielami instytucji bądź organizacji działających na rzecz osób starszych.

Kandydata na radnego - seniora mogła zgłosić grupa co najmniej 30 mieszkańców danego okręgu wyborczego, która musiała dołączyć do wniosku listę z podpisami co najmniej 30 osób popierających. Zgłaszającym mógł być również m.in. klub seniora, organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów oraz Rada Dzielnicy z danego okręgu wyborczego.

Liczba radnych z danego okręgu uzależniona jest od liczby osób w wieku senioralnym w danym okręgu. Przed każdymi wyborami musi być dokonana weryfikacja i przeliczenie danych dotyczących liczby seniorów w każdym z okręgów.

Ogłoszenie wyników wyborów na stronie:

https://bip.gdansk.pl/rada-miasta/gdanska-rada-seniorow,a,113824

Bożena Leszczyńska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy