Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Przystanki tramwaju wodnego prawie gotowe. Budujemy bosmanaty!

Praca przy budowie tramwaju wodnego wre. Brak zimy i śniegu pozwala na kontynuowanie robót budowlanych, hydrotechnicznych i zagospodarowania terenu w czterech lokalizacjach projektu pt. "Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku"

A
A

Praca przy budowie tramwaju wodnego wre. Brak zimy i śniegu pozwala na kontynuowanie robót budowlanych, hydrotechnicznych i zagospodarowania terenu w czterech lokalizacjach projektu pt."Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku" tj. w Górkach Zachodnich, przy ulicach Tamka, Sienna Grobla II i Żabim Kruku. Koniec prac planowany jest na 30 marca 2012r.        

Tymczasem we wszystkich wymienionych wyżej lokalizacjach (poza Górkami Zachodnimi, w którym powstaje przystanek tramwaju wodnego) powstają bosmanaty, hangary, nowe nabrzeża, pomosty cumownicze stałe i ruchome, zagospodarowany zostanie teren.

loga
loga
x

Stan zaawansowania prac najlepiej obrazują zdjęcia - zamontowano pomosty cumownicze, wykonywane są prace przy nowych obiektach, modernizowane są nabrzeża betonowe i skarpowe oraz slipy. Stopień zaawansowania prac jest różny w zależności od wielkości zaprojektowanego zadania. Termin zakończenia wszystkich prac planowany jest na 30 marca 2012 r.

Zadanie "Budowa przystani przy ul. Żabi Kruk dla jednostek pływających"

NABRZEŻE

OBIEKT BOSMANATU

Zadanie "Budowa przystani żeglarskiej przy ul. Tamka"

NABRZEŻE

OBIEKT BOSMANATU

Zadanie "Budowa przystani żeglarskiej przy ul. Sienna Grobla II"

NABRZEŻE

OBIEKT BOSMANATU I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zadanie "Budowa przystanku tramwaju wodnego Stogi - lokalizacja - Gdańsk Górki Zachodnie"

NABRZEŻE

W poniedziałek 19 grudnia 2011r odebrane zostały roboty budowlane "Przystanku tramwaju wodnego przy Twierdzy Wisłoujście - Nabrzeże Barkowe" wykonane przez Hydrobudowa Gdańsk SA. To już ostatnie zadanie, które realizowała Hydrobudowa w ramach projektu. Zmodernizowano nabrzeże skarpowe, wykonano nabrzeże betonowe wraz z przystankiem tramwaju wodnego, wybudowano wiatę oraz zagospodarowano teren.

Przystanek przy Twierdzy Wisłoujście zrealizowany jest w ramach partnerstwa Gminy Miasta Gdańska z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska. Partner przygotował zadanie (projekt, uzgodnienia) natomiast DRMG w imieniu Miasta realizowała budowę. MHMG przypatrywało się skrupulatnie jak przebiegają roboty budowlane. 

Zadanie "Budowa przystanku tramwaju wodnego przy Twierdzy Wisłoujście - Nabrzeże Barkowe"

NABRZEŻE


W kwietniu 2012r. całość inwestycji zostanie oznakowana. Służyć do tego będą specjalne tablice, na których przeczytamy informacje o tramwaju wodnym, konkretnej lokalizacji, dowiemy się, co

ciekawego można zobaczyć w pobliżu przystanku.

 

Na początku maja 2012r. planowane jest oficjalne otwarcie przystani wodnych i przystanków tramwaju wodnego

 

LINIE  TRAMWAJU WODNEGO

LINIA NR 1: Targ Rybny  - Narodowe  Centrum Żeglarstwa

LINIA NR 2: Żabi Kruk - Westerplatte

Dagna Czarnecka


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szczegóły dotyczące Programu Ożywiania Dróg Wodnych w Gdańsku

Dagna Czarnecka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Programów Rozwojowych
Referat Inwestycji Europejskich