Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Przygotowanie do nowego roku szkolnego w Gdańsku

Blisko 80 tysięcy uczniów rozpocznie naukę w Gdańsku w nowym roku szkolnym. Jak miasto jest przygotowane i jaką ma ofertę na ich przyjęcie? Projekt budżetu obszaru edukacyjnego na rok 2021 zakłada wydatki ponad 1 miliard złotych.

A
A

- Dzisiaj przedmiotem troski każdego świadomego obywatela, nauczyciela, rodzica i moją – jako prezydenta miasta – jest to, by nasze dzieci były bezpieczne. W tym roku szkolnym wszystko jest inne, bo zmieniło się w połowie marca, gdy zostały zamknięte szkoły i przedszkola, kiedy zmieniło się całe nasze życie. Szkoda, że ten czas nie został wykorzystany właściwie przez rząd, by wspólnie z rodzicami i samorządowcami wypracować nowe rozwiązania. Ostatnio na wytyczne ministerstwa, na konsultacje, była niecała doba. To nie jest poważne podejście – mówiła podczas konferencji prasowej Aleksandra Dulkiewicz, prezydent miasta. - Ten rok szkolny będzie zupełnie inny i wiele zależy od naszej odpowiedzialności, dyscypliny i solidarności.

Nakłady na edukację w Gdańsku 

Projekt budżetu obszaru edukacyjnego na rok 2021 zakłada wydatki aż 1 071 713 289 zł. Z czego 550 313 099 zł pochodzić będzie z budżetu miasta (wzrost o 23,65% w stosunku do roku 2020), a 521 400 190 zł z budżetu centralnego (wzrost jedynie o 2,76% w stosunku do roku 2020).
- Wydatki na edukację przekroczą po raz drugi w historii naszego miasta miliard złotych. Blisko 50 milionów złotych będzie przez najbliższe cztery miesiące wynosić dopłata do podwyżki dla nauczycieli. Tymczasem subwencja na ten czas z ministerstwa to 13 milionów. Czyli już na starcie będzie nam brakować 37 milionów złotych tylko na ten cel – mówiła prezydent Dulkiewicz. - Ponad 26 milionów wydamy w tym roku na remonty i modernizacje naszych placówek, a to nieustający proces. – podkreślała prezydent. - W marcu, gdy rozpoczęliśmy zdalną edukację, apelowaliśmy o wsparcie. Wiele firm odpowiedziało na nasz apel, za co bardzo dziękujemy. My, jako gmina, kupiliśmy też 1000 zestawów komputerowych.

Placówki publiczne i niepubliczne

Łącznie sieć oświatową w Gdańsku tworzy 436 placówek. Na edukacyjną sieć samorządową składa się: 75 szkół podstawowych, 65 przedszkoli, 21 liceów, 13 techników, 12 branżowych szkół I stopnia, 6 poradni psychologiczno-pedagogicznych, 4 szkoły policealne, Pałac Młodzieży, Bursa Gdańska, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia oraz Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego.

Uczniowie i nauczyciele

Od 1 września 2020 na terenie Gdańska naukę rozpocznie 78 269 uczniów i przedszkolaków. W edukacji niesamorządowej będzie ich 19 837.

W gdańskich samorządowych placówkach od września 2020 roku jest ponad 8000 etatów pedagogicznych, ponad 2800 etatów administracji i obsługi oraz 165 dyrektorów placówek.

Zgodnie z obowiązującym prawem i wytycznymi 1 września gdańskie placówki edukacyjne rozpoczną naukę w trybie stacjonarnym.

- Pamiętajmy, że mamy 1300 osób w placówkach edukacyjnych, które przekroczyły 60 rok życia i są w grupie ryzyka. Chcemy się o nich także troszczyć. Nie ma jeszcze rekomendacji do noszenia maseczek, jednak zalecamy, aby przyłbice i maski pojawiły się zarówno u uczniów, jak i nauczycieli w dużych placówkach, w większych gremiach i częściach wspólnych placówek. Zalecamy także, by za zgodą rodziców, przeprowadzać przy wejściu badanie temperatury uczniów – tak podczas konferencji Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. edukacji i usług społecznych przedstawiał zasady bezpieczeństwa, które od nowego roku będą wdrażane w placówkach. - Znowu wszystkie koszty walki z pandemią spadną na miasto, środków dostarczonych przez ministerstwo wystarczy zaledwie na dobry początek. To płyn dezynfekujący i… po jednym termometrze na placówkę edukacyjną – dodał Kowalczuk. - Mamy już informację, że pozyskamy specjalną ścieżkę komunikacji dyrektorów placówek oświatowych z sanepidem. To bardzo ważne, bo obecnie wszelkie decyzje dotyczące np. wyłączenia klasy, korytarza szkolnego czy grupy uczniów z powodu zakażenia wirusem, muszą być szybko konsultowane ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. Jest to w chwili obecnej obowiązkowe, dlatego tak ważne jest, aby wszystkie 436 placówek miało szybki dostęp do takiego pracownika w sanepidzie – mówił prezydent Kowalczuk.

Poprzedni rok szkolny

Rok szkolny 2019/2020 był trudny przede wszystkim z uwagi na okres pandemii w drugim półroczu. Oto największe sukcesy i zrealizowane wyzwania w tym okresie:

- Wdrożenie procesu zdalnego nauczania.
- Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa.
- Wykorzystanie środków finansowych w ramach dokształcania.
- Realizacja pilotażowych projektów: Gratosfera i FitKlasa.
- Modernizacja zaplecza IT w szkołach. Od 2016 roku wymieniono 2360 komputerów w pracowniach na kwotę 5,5 mln zł. Dodatkowo realizowane jest doposażanie szkół w tablety zarówno poprzez zakupy, jak i długoterminowy najem.
- Realizacja priorytetów Gdańskiego Forum Edukacyjnego w tym aktywizacja uczniów i rodziców.
- Wprowadzenie kryterium „szczepionkowego” w rekrutacji do przedszkoli i żłobków.
- Oddanie kompleksu edukacyjnego przy ul. Lawendowe Wzgórze

Miasto przygotowało także plany i nowe projekty, które będą wdrażane w tym roku szkolnym.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z placówkami samorządowymi i niesamorządowymi oraz rodzicami, głownie dzięki Gdańskiej Platformie Edukacyjnej. W Gdańsku od 2016 roku funkcjonuje program ochrony zdrowia psychicznego, w ramach którego oferujemy wsparcie uczniom i nauczycielom. Rozwijamy tę ofertę w okresie pandemii, co jest bardzo potrzebne, dlatego to wsparcie psychologiczne będziemy powiększać. Nie chcemy, by pandemia nas zatrzymała i chcemy realizować gdańskie priorytety edukacyjne. Stąd dalsza współpraca m.in. z firmą Microsoft i Apple, które zdecydowały, że będą obejmowały patronatami kolejne nasze placówki. To patronaty nie tylko sprzętowe, ale także szkoleniowe – o planach na nowy rok informował Grzegorz Szczuka dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego. – Mimo pandemii, kontynuujemy także programy rozpoczęte w ubiegłych latach. To m.in. „Gdańsk, jemy zdrowo”, szkolne projekty profilaktyczne czy FitKlasa w miejsce gimnastyki korekcyjnej.

Gdańskie Priorytety Edukacyjne na rok szkolny 2020/2021

- Nauka poprzez doświadczenie i działanie
- Szkoła i przedszkole współpracy
- Nowoczesne technologie w procesie edukacji
- Uczniowie świadomi, samodzielni oraz rozwijający swoje umiejętności i pasje
- Bezpieczeństwo w szkole/przedszkolu
- Aktywni: Gdańszczanka/Gdańszczanin, Polka/Polak, Europejka/Europejczyk

Infrastruktura – plany działań rozwojowych

Miasto planuje w nowym roku szkolnym ogłosić konkurs na budowę dwóch szkół podstawowych: przy ul. Kolorowej i Królewskie Wzgórze (na 2 x 750 uczniów) i zrealizować pierwsze 4 żłobki z programu budowy placówek w partnerstwie z NGO (założenia Gdańskiego Bonu Żłobkowego). Planowane jest także uruchomienie nowych punktów przedszkolnych i rozpoczęcie procesu tworzenia pracowni specjalistycznych / małych boisk przedszkolnych. Kontynuowane będą także remonty i modernizacje w placówkach oświatowych.

Plany inwestycyjne

Miasto planuje także wydanie konkretnych środków na programy inwestycyjne, w szczególności:

- 26 500 000 zł na rok na modernizacje, remonty i termomodernizacje placówek oświatowych

- 1 000 000 zł na rok na modernizację pracowni IT i stworzenie pracowni specjalistycznych (językowych, artystycznych, warsztatowi)

- 1 100 000 zł na rok na zakupy inwestycyjne (multimedia, wyposażenie kuchni)

Dodatkowa oferta przedszkoli i szkół

Gdańsk będzie kontynuował programy rozpoczęte w poprzednich latach, takie jak:

- Fonolandia
- Program Wolontariatu w szkołach
- Program Edukacji Morskiej w Gdańsku
- projekty „podwórkowe” dla szkół i przedszkoli, czyli ogrody przedszkolne i przyszkolne oraz strefy swobodnej zabawy w szkołach podstawowych.

Nowymi programami w nowym roku szkolnym będą:

- wdrożenie projektu FitKlasa w miejsce gimnastyki korekcyjnej
- program edukacji z zakresu filozofii dla uczniów szkół średnich.

Wsparcie społeczne i profilaktyka chorób

Miasto będzie kontynuowało programy służące wsparciu uczniów i profilaktyce chorób – w tym zaburzeń psychicznych. Tymi programami są:

- ochrona zdrowia psychicznego (dodatkowa oferta w mieście)
- wsparcie ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
- wsparcie logopedyczne i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w przedszkolach
- wsparcie i finansowanie nauki (300+, stypendia, podręczniki etc.)
- Program 6-10-14 dla Zdrowia
- Program Gdańsk. JeMY ZDROWO (GOPZiPU)
- szkolne projekty profilaktyczne – GOPZiPU, SANEPID
- realizacja programu FitKlasa w miejsce gimnastyki korekcyjnej.

Współpraca z rodzicami

Obszary działań rozwojowych w tym obszarze to m.in. cykliczne spotkania Forum Rad Rodziców, kampanie informacyjne dla rodziców, przedstawiciele Rodziców w Gdańskim Forum Edukacyjnym. Planowana jest także unifikacja i aktualizacja stron internetowych placówek w integracji ze stroną Gdańskiej Platformy Edukacyjnej. - Gdańska Platforma Edukacyjna to bardzo ważne narzędzie do komunikowania się szkoły z rodzicami i uczniami, która jest bardzo nowoczesnym narzędziem, wprowadzonym pięć lat temu – podkreśla prezydent Gdańska.

prezentacja_edukacja_2020_2021_konferencja_1_ (6.2 MB)

Tramwajem i autobusem do szkoły

Komunikacja miejska nadal będzie funkcjonować w reżimie sanitarnym w związku z pandemią Covid-19. Pamiętajmy o obowiązku zakrycia nosa i ust podczas podróżowania autobusem czy tramwajem.

Posiadacze gdańskiej Karty Mieszkańca oraz biletu okresowego na komunikację miejską w sieci ZTM w Gdańsku mają w tym roku po raz pierwszy w historii możliwość podróżowania po Gdańsku na jednym bilecie zarówno tramwajami, autobusami, jak i pociągami SKM/PKM/POLREGIO. By również po wakacjach było to możliwe, przypominamy, że do końca sierpnia 2020 r. trzeba wymienić Kartę Mieszkańca na Kartę Mieszkańca ze zdjęciem.

Nowy rok szkolny w autobusach – od 1 września 2020 r.

Linia 115 (Jaworzniaków – Wrzeszcz PKP)

W dni powszednie: zmiana rozkładu jazdy

W soboty, niedziele i święta – by umożliwić powroty z pracy, autobus odjeżdżający z przystanku „Jaworzniaków” dotychczas o godz. 20:54 pojedzie 10 minut później, o godz. 21:04.

Linia 120 (Stężycka – Siedlce)

Więcej kursów w dni powszednie w godzinach szczytowych.

Linia 126 (Wrzeszcz PKP – Żukowo)

W dni powszednie, w szczycie popołudniowym częstotliwość kursowania zostanie zwiększona z 60 minut do 40 minut.

Linia 127 (Jasień PKM – Oliwa PKP)

W dni powszednie uruchomione zostaną cztery dodatkowe kursy.

Z przystanku „Jasień PKM” w kierunku „Grudziądzkiej” o 8:45 i 9:23.

W kierunku „Jasień PKM” z przystanku „Kilińskiego” o 13:13 (13:22 „Jaśkowa Dolina”) oraz o 13:53 (14:02 „Jaśkowa Dolina”).

Linia 156 (Siedlce-Szkoła Metropolitalna)

W dni powszednie zmiana rozkładu jazdy.

Linia164 (Łostowice Świętokrzyska – Jasień PKM)

Ponownie będą jeździć autobusy tej linii (zawieszonej wcześniej w związku ze stanem epidemii). Linia będzie funkcjonować na nowej trasie: Łostowice Świętokrzyska – Havla – Łódzka – Warszawska – Piotrkowska – WarszawskaNowa Bulońska Południowa (SP nr 6) –Jabłoniowa – Leszczynowa – Kartuska – Myśliwska – Andersa – Jasień PKM- Andersa- Myśliwska- Kartuska – Pólnicy – Leszczynowa – Jabłoniowa- Nowa Bulońska Południowa (SP nr 6) – Warszawska – Piotrkowska – Warszawska – Łódzka – Havla – Łostowice Świętokrzyska. Kursy tylko w dni powszednie, w godzinach szczytów przewozowych, co 40 minut.

Linia 174 (Siedlce-Otomin/Stara Piła)

W dni powszednie, podczas porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego, zostanie zwiększona liczba kursów (o 4 w każdym kierunku) w zamian za zawieszoną linię 574.

Korekta czasów przejazdów na odcinkach między przystankami „Ujeścisko” – „Jabłoniowa Osiedle”, „Jabłoniowa Osiedle” – „Ujeścisko”.  

Linia178 (Centrum-Olszynka)

W dni powszednie autobusy jadące z Olszynki do Dworca Głównego będą zajeżdżać na przystanek „Olszynka Szkoła” (w godzinach pracy placówki).

Linia 186(Wały Piastowskie – Górki Wschodnie)

W dni powszednie zdecydowana większość kursów obsługiwana będzie autobusami przegubowymi zamiast autobusami standardowymi.

Linia 262(Wrzeszcz PKP –Jaworzniaków)

Linię będą obsługiwać tylko autobusy przegubowe.

Linia 269 (Osiedle Barniewice-Kukawka)

Podwojona zostanie częstotliwość kursowania.

Linie 606, 622, 658 (sezonowe)

Autobusy tych linii będą jeździć jeszcze przez cały wrzesień (do środy 30.09.2020 r.). Po tej dacie zawiesza się funkcjonowanie linii na okres jesienno - zimowy.

Linia607 (sezonowa)

Autobusy tej linii funkcjonującej na trasie Pruszcz Gdański – Gdańsk Sobieszewo przestają jeździć. Ostatni kurs zrealizowany zostanie w niedzielę 30.08.2020 r.

Na pozostałych liniach rozkłady jazdy nie zmienią się. Ewentualne wznowienie funkcjonowania linii 129 i 139 będzie uzależnione od sytuacji związanej z pandemią.

Linia N4 (Jaworzniaków – Jelitkowo )

Wszystkie kursy z „Jaworzniaków” w kierunku Jelitkowa zostaną przyspieszone o 2 minuty.

Nowy rok szkolny w tramwajach – zmiany od 1.09.2020:

Linia 2 (Łostowice Świętokrzyska - Oliwa)

Powszedni i sobotni rozkład jazdy: bez zmian.

Świąteczny rozkład jazdy: do ok. godz. 13:00 tramwaje będą jeździć co 30 minut i następnie co 20 minut.

Linia 3 (Brzeźno – Chełm Witosa)

Powszedni rozkład jazdy: nieznaczne przesunięcia godzin odjazdów w godzinach porannych i wieczornych.

Sobotni rozkład jazdy: niewielkie przesunięcia kursów, w godz. od ok. 10:00 do ok. 18:00,

Świąteczny rozkład jazdy: do ok. godz. 13:00 tramwaje będą jeździć co 30 minut i następnie co 20 minut.

Linie 4 (Jelitkowo – Łostowice Świętokrzyska) – bez zmian.

Linia 5 (Nowy Port Oliwska – Zaspa)

Powszedni rozkład jazdy: kurs z godz. 6:42 z przystanku „Nowy Port Oliwska” 01 [209] w kierunku Zaspy zostanie przesunięty na godz. 6:39.

Sobotni rozkład jazdy: bez zmian.

Świąteczny rozkład jazdy: do ok. godz. 13:00 tramwaje będą jeździć co 30 minut i następnie co 20 minut.

Linia 6 (Jelitkowo – Łostowice Świętokrzyska)

Powszedni rozkład jazdy: będzie niewielka korekta godzin odjazdów na odcinku Strzyża PKM – Jelitkowo.

Sobotni rozkład jazdy: bez zmian.

Świąteczny rozkład jazdy: do ok. godz. 13:00 tramwaje będą jeździć co 30 minut i następnie co 20 minut.

Linia 7 (Nowy Port Zajezdnia – Łostowice Świętokrzyska)

Zmienią się godziny odjazdów z przystanku „Władysława IV” dla trzech kursów

13.53 na 13.50

14.13 na 14.10

14.33 na 14.30

Godziny odjazdów z pozostałych przystanków bez zmian.

Linia 8 (Jelitkowo - Stogi Plaża)

Powszedni rozkład jazdy: niewielka zmiana rozkładu w godzinach porannych, późno popołudniowych i wieczornych.

Sobotni i niedzielny rozkład jazdy: zmniejszenie częstotliwości kursowania do co 20 minut w ciągu dnia ze względu na zakończenie sezonu letniego i mniejsze potrzeby przewozowe w kierunku plaż. Dodatkowo, w niedziele i święta do ok. godz. 13:00 tramwaje będą jeździć co 30 minut i następnie co 20 minut.

Linia 9 (Stogi Plaża – Strzyża PKM)

Powszedni rozkład jazdy: niewielkie korekty godzin odjazdów wybranych kursów.

Sobotni rozkład jazdy: bez zmian.

Świąteczny rozkład jazdy: do ok. godz. 13:00 tramwaje będą jeździć co 30 minut i następnie co 20 minut.

Dla linii 8 i 9 dodatkowo uruchomiony zostanie przystanek „Stogi” 03 [2129] (dawny przystanek „Stogi Pasanil”) w kierunku pętli „Stogi Plaża”.

Linia 10 (Nowy Port Zajezdnia – Brętowo PKM)

Powszedni rozkład jazdy: kurs z godz. 13:56 z przystanku „Brętowo PKM” 01 [2268] zostanie przesunięty na godz. 13:52.

Sobotni rozkład jazdy: bez zmian.

Świąteczny rozkład jazdy: do ok. godz. 13:00 tramwaje będą jeździć co 30 minut i następnie co 20 minut.

Linia 12 (Oliwa – Lawendowe Wzgórze)

Powszedni i sobotni rozkład jazdy: niewielkie korekty godzin odjazdów.

Świąteczny rozkład jazdy: do ok. godz. 13:00 tramwaje będą jeździć co 30 minut i następnie co 20 minut.

Linia sezonowa 68 (Łostowice Świętokrzyska – Stogi Plaża)

Tramwaje tej linii wraz z końcem wakacji przestają kursować. Ostatnim dniem funkcjonowania linii jest niedziela, 30.08.2020 r.