Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

„Program wyrównywania różnić między regionami III” 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, iż miasto przystąpiło do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 roku. Jego celem jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych np. w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej, zwłaszcza w regionach słabiej rozwiniętych.

A
A

Celem strategicznym Programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Chodzi m.in. o zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych do urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy. Zmniejszenie barier transportowych, które napotykają mieszkańcy mniej sprawni ruchowo. Również o zwiększenie dostępności do warsztatów terapii zajęciowej, na terenach powiatów pozbawionych tych placówek. Zachęcamy do zapoznania się z tegorocznymi założeniami i kierunkami Programu.

Informacje są dostępne na stronie: www.mopr.gda.pl (zakładka: osoby niepełnosprawne/dofinansowanie ze środków PFRON/program wyrównywania różnic między regionami III).

Szczegółowe wiadomości na temat Programu znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/


Sylwia Ressel (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku