Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Prezydent Gdańska proponuje wzrost wynagrodzeń dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Podwyżki wynagrodzeń dla dyrektorów, ich zastępców oraz części wychowawców szkół i placówek oświatowych przewiduje Regulamin wynagradzania nauczycieli w Gdańsku, który po ponad rocznych pracach prezydent Gdańska Paweł Adamowicz skierował do zaopiniowania przez oświatowe związki zawodowe.

A
A

 -Trwało to chwilę dłużej, jednak warto było poczekać. To kolejna, po podwyżce dla pracowników administracji i obsługi, ważna regulacja w obszarze oświaty i wychowania- cieszy się zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej, Piotr Kowalczuk.

Prezydent proponuje podwyżki w zakresie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów na poziomie 600 PLN miesięcznie (oznacza to podwyżkę o 150 PLN) oraz zrównanie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów kierujących najmniejszymi szkołami do poziomu 1620 PLN miesięcznie. Ponadto, zgodnie z propozycją, wysokość maksymalnego dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły i placówki została ustalona na poziomie 60 proc. osobistego wynagrodzenia zasadniczego (co daje kwotę nawet do 2000 PLN miesięcznie) oraz ujednolicenie dodatku za wychowawstwo przyznawanego do końca roku szkolnego na poziomie 150 PLN bez rozróżnienia na etapy kształcenia.

Projekt Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gdańsku przewiduje też zmiany dostosowujące treść dokumentów do obowiązujących przepisów prawnych. 

Roczny budżet na bieżące wydatki w oświacie w Gdańsku wynosi niespełna miliard złotych a wraz z kwotą wydawaną na remonty i inwestycje znacząco przekracza miliard złotych. Subwencja z budżetu centralnego na oświatę pokrywa niespełna 60 proc. tych wydatków. Oznacza to, że w każdej złotówce wydawanej w Gdańsku na oświatę ponad 40 groszy pochodzi wprost z kieszeni gdańszczanek i gdańszczan.

Bożena Leszczyńska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy