Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Praktycy PPP – wyróżnienia dla dwóch gdańskich inwestycji

Ogłoszono laureatów konkursu Praktycy PPP, którego celem jest wyróżnienie i promocja przedsięwzięć samorządowych, realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Gdańsk otrzymał wyróżnienie za przedsięwzięcia Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku oraz Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku. Przedsięwzięcie PPP na Wyspie Spichrzów otrzymało ponadto nagrodę publiczności w kategorii projekty realizowane. Wyniki zaprezentowano podczas międzynarodowego Forum PPP, które odbyło się w Płocku.

A
A

Międzynarodowe Forum PPP jest cyklicznym wydarzeniem, które gromadzi w Płocku praktyków zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Konferencja jest unikalną okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie realizacji projektów PPP.

Forum PPP

Tegoroczna, IV edycja międzynarodowego Forum PPP odbyła się  w dniach 23-24 września. Ze względu na sytuację epidemiczną, ta odsłona Forum PPP miała formę konferencji wirtualnej. Gośćmi i uczestnikami spotkania byli przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych oraz partnerów prywatnych z Polski i Europy. Dzięki innowacyjnej platformie wspierającej spotkania online, uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział w licznych prelekcjach, warsztatach i panelach dyskusyjnych, odwiedzą stoiska sponsorskie oraz mieli możliwość prowadzenia bezpośrednich wirtualnych rozmów w strefach networkingowych.

Alan Aleksandrowicz rozmawia z Jackiem Terebusem o gdańskich inwestycjach PPP (15.55 MB)

Gdańskie projekty docenione

Podczas Forum PPP ogłoszono laureatów konkursu Praktycy PPP, w ramach którego nagrodzono projekty już zrealizowane oraz dopiero planowane. Przyznano też wyróżnienia i nagrody publiczności. Wśród wyróżnionych projektów znalazły się dwa realizowane w Gdańsku przedsięwzięcia - "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku" oraz "Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku". Oba projekty zostały wyróżnione, natomiast inwestycja realizowana na Wyspie Spichrzów dodatkowo nagrodę publiczności w kategorii projekty realizowane.

Inwestycje na Dolnym Mieście

Projekt o nazwie Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku jest realizowany dzięki umowie podpisanej pomiędzy Miastem Gdańsk a konsorcjum o nazwie GGI Dolne Miasto, które stworzyły firmy Euro Styl i Inopa. W ramach przedsięwzięcia, partner prywatny zaprojektuje, sfinansuje i zrealizuje na terenie Dolnego Miasta inwestycje publiczne oraz komercyjne, komplementarne do wdrażanych obecnie przez Gdańsk działań rewitalizacyjnych. Ponadto jego obowiązkiem będzie utrzymanie i zarządzanie obiektami celu publicznego przez określony czas. W ciągu 8 lat zagospodarowany zostanie teren o łącznej powierzchni ok. 11 ha.

Zgodnie z zapisami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i w poszanowaniu wartości historycznych powstanie nowa zabudowa mieszkaniowa, lokale usługowe i handlowe oraz tereny rekreacyjne i zielone. Dzięki renowacji dawny blask odzyska też kilka zniszczonych i niewykorzystywanych obecnie budynków.

Wyspa Spichrzów odzyskuje blask

Miasto Gdańsk wraz z Partnerem Prywatnym – Konsorcjum Granaria (spółek Multibud W. Ciurzyński S.A. oraz Immobel Poland SPV 10 Sp. z o.o.) oraz Immobel Poland SPV 11 Sp. z o.o.) zagospodarowuje reprezentatywny teren miasta. W formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego realizowana jest zabudowa stanowiąca architektoniczno-funkcjonalną nowa wizytówkę Gdańska. Jednocześnie odbudowywana jest infrastruktura drogowa i sieciowa wraz z wkomponowaniem obiektów zabytkowych w nową zabudowę i ochroną zabytków.

- Zabudowa Wyspy Spichrzów to jeden z najważniejszych projektów inwestycyjnych realizowanych w Gdańsku, kładka łącząca wyspę z Długim Pobrzeżem jest jego elementem publicznym, w sumie w ramach partnerstwa zostanie zrealizowanych dziewięć celów publicznych – powiedział Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji. – Musimy sobie też przypomnieć, kto jest autorem tego sukcesu. Ten teren nie zostałby zagospodarowany, ten projekt nie zostałby zrealizowany, gdyby nie determinacja Pawła Adamowicza.

W  ramach pierwszego oddawanego sukcesywnie do użytku etapu inwestycji (pomiędzy ul. Pożarniczą a północnym cyplem Wyspy) powstał zespół budynków hotelowych o powierzchni ponad 14 tys. mkw. oraz budynek usługowo-mieszkalny o powierzchni ponad 9 tys. m kw. Część usługowa obejmuje 30 lokali oraz 129 lokali typu aparthotel i apartamentów mieszkalnych. Na dwóch kondygnacjach podziemnych wybudowano 139 miejsc parkingowych.

W drugim etapie powstaną kolejno: wspólna część podziemna (na którą składać się będzie m.in. parking na 525 samochodów) oraz część naziemna, czyli drugi (po Holiday Inn) hotel (240 pokoi), budynki biurowe i budynki mieszkalne (500 apartamentów). W parterach powstać mają lokale usługowe, przede wszystkim gastronomiczne.

Zaprojektowano również całoroczny ogólnodostępny pasaż łączący ul. Stągiewną z ul. Pożarniczą. Nad nim powstanie zielony dziedziniec dla mieszkańców i gości hotelowych. Projekt powstał w pracowni Mąka i Sojka Architekci z Warszawy.

W sierpniu oddano do użytku kładkę na Wyspę Spichrzów. To jedno z zadań publicznych, które inwestor w zamian za przekazanie gruntów zobowiązany jest w ramach partnerstwa wykonać do końca 2023 roku na rzecz Gdańska. Pozostałe to:

  • budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną, łącznie z przebudowaniem ul. Chmielnej i połączeniem jej z Podwalem Przedmiejskim (ten etap jest już w większości zakończony)
  • modernizacja Mostu Stągiewnego i przywrócenie mu pierwotnej możliwości zwodzenia wraz z budową mariny
  • modernizacja Długiego Pobrzeża
Jędrzej Sieliwończyk (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy