Poznaliśmy laureatów nagrody im. Lecha Bądkowskiego
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Poznaliśmy laureatów nagrody im. Lecha Bądkowskiego

Poznaliśmy laureatów nagrody im. Lecha Bądkowskiego
Już po raz 22. przyznana została Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za 2021 rok dla organizacji pozarządowej, społecznika i darczyńcy. Tegorocznymi laureatami zostali Fundacja METAPOMOC, Liliana Tarasow oraz Andrzej Stelmasiewicz. Gala odbyła się w trakcie trwającego Święta Wolności i Praw Obywatelskich.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego ustanowił Paweł Adamowicz w 2001 roku dla podkreślenia roli i wkładu organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu lokalnych problemów.

- Kiedy poznałam życiorys Lecha Bądkowskiego, pomyślałam, że uosabia gdańskość i obywatelskość w każdym calu. Z jednej strony to połączenie rozwagi i umiaru z odwagą wyjątkowej próby. Tak było, chociażby we wrześniu 1939 roku, kiedy był dowódcą plutonu w walkach nad Bzurą. Tak było także wtedy, kiedy niedaleko stąd, w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, wtedy im. Lenina, jako pisarz wsparł strajkujących stoczniowców i został rzecznikiem prasowym międzyzakładowego komitetu zakładowego – mówiła w trakcie tegorocznej gali Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Lech Bądkowski nigdy nie zabiegał o poklask. Twardo chodził po ziemi. Postępował w myśl naszej miejskiej dewizy Nec Temere, Nec Temide, a publiczną aktywność traktował jako obywatelską powinność. Szukał tego co łączy, a nie tego co dzieli. Dlatego bardzo się cieszę, że wtedy, kiedy ta nagroda została ustanowiona przez prezydenta Pawła Adamowicza w 2001 roku, otrzymała takiego patrona, jakim jest Lech Bądkowski – podkreślała Aleksandra Dulkiewicz.

Podczas uroczystości głos zabrała również Sławina Kosmulska, córka Lecha Bądkowskiego, patrona nagrody.

- W trakcie wydarzeń, które nami wstrząsnęły, dzisiaj mamy święto aktywności i inicjatywy gdańszczan. Pani prezydent nagrodzi tych najlepszych. A ja chciałam dzisiaj powiedzieć o trzech demonach, które przeszkadzają nam nieraz w robieniu tego, z czym przychodzi nam się zmierzyć. To trud, strach i nie warto. Kto czytał epopeję Aleksandra Majkowskiego „Życie i przygody Remusa” po kaszubsku, czy po polsku w tłumaczeniu Lech Bądkowskiego, ten o nich wie – mówiła Sławina Kosmulska.

Od roku 2013 nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, której przyznawana jest nagroda główna w wysokości 20 000 zł oraz dwa równoważne wyróżnienia w wysokości po 5 000 zł każde; dla Gdańskiego Społecznika Roku, który otrzymuje nagrodę rzeczową; dla Gdańskiego Darczyńcy Roku - nagroda ma charakter honorowy.

Organizacja Pozarządowa Roku 2021

Laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej za 2021 rok została: Fundacja METAPOMOC, która działa na rzecz młodych ludzi z trudnych środowisk, a w szczególności dzieci z pieczy zastępczej, zmierzając do wyrównania ich szans w drodze do samodzielności. Mentorzy i Zespół Fundacji wspierają podopiecznych w procesie pełnej integracji w społeczeństwie przez udzielanie wszechstronnej pomocy w procesie usamodzielniania. Zespół Fundacji zainicjował i z powodzeniem realizuje autorskie, innowacyjne programy rozwojowe: „Patron”, „Dom”, „Wolontariat” i „Praca”.

Pierwszym laureatem jednego z dwóch wyróżnień w tej kategorii zostało: Stowarzyszenie Grupa Ratownicza Alfa, za transportowanie chorych na Covid-19 z domów do gdańskich szpitali, ale też pomiędzy szpitalami oraz przewozy chorych na wymazy. Także za dystrybuowanie maseczek i innego brakującego zaopatrzenia medycznego oraz dowożenie żywności do domów potrzebującym seniorkom i seniorom.

Drugim równorzędnym laureatem wyróżnienia w tej kategorii została: Fundacja Pomagamy, Nie Ziewamy, za organizację we współpracy z lokalnymi restauratorami akcji „Posiłek dla Seniora”, w której trakcie do domów gdańskich seniorek i seniorów rozwieziono kilka tysięcy obiadów. Fundacja wspiera także osoby z niepełnoprawnościami z ośrodka integracyjnego dla osób z upośledzeniem umysłowym.

Gdański Społecznik Roku 2021

Tegorocznym laureatem w tej kategorii została Liliana Tarasow, która jest koordynatorką szkolnego koła wolontariatu – „Pomocne Elfy” w Szkole Podstawowej nr 89. To grupa, dla której wolontariat jest bardzo ważną częścią ich życia, traktują się wzajemnie jak drugą rodzinę, na której czele stoi inspirująca Pani Liliana. Rodzaj działań i wydarzeń, w które angażuje się laureatka, jest rozbudowany: od organizacji zbiórek rzeczowych, przez wspólne pisanie listów motywacyjnych dla dzieci z domów dla dziecka lub osób przebywających na oddziałach onkologicznych, po organizowanie koncertów dla społeczności z Gdańska.

Darczyńca Roku 2021

Nagrodę honorową w tej kategorii otrzymał Andrzej Stelmasiewicz, Radny Miasta Gdańska, który w maju 2020 ogłosił, że do ustania pandemii SARS-CoV-2 będzie przekazywać należne mu diety radnego na rzecz organizacji społecznych. W ten sposób wspierał m.in.  Stowarzyszenie Park On, Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio, Stowarzyszenie WL4 Przestrzeń Sztuki, Fundację Wspólnota Gdańska czy Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska. Laureat daje przykład ogromnej wrażliwości na potrzeby innych, wierności danemu słowu oraz odwagi i determinacji. Andrzej Stelmasiewicz dzieli się nie tylko swoimi funduszami, ale i czasem, radą i dobrym słowem. Nagrodę Darczyńcy Roku odbiera po raz drugi.

Dotychczasowi Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego.