Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Porozumienie na rzecz zdrowia mieszkańców Pomorza

Wiedza Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego łączy siły z umiejętnością popularyzowania nauki, jakie ma Centrum Hewelianum – podpisujemy trójstronne porozumienie o współpracy partnerskiej na rzecz edukacji prozdrowotnej mieszkańców regionu pomorskiego. Będziemy szerzyć wiedzę o zdrowiu, profilaktyce chorób i metodach leczenia.

A
A

W środę, 10 października 2018 roku rektor GUMed – prof. dr hab. Marcin Gruchała, dyrektor naczelny UCK – Jakub Kraszewski i dyrektor Centrum Hewelianum – Paweł Golak podpiszą dokument, który stanie się fundamentem wzajemnej współpracy na polu edukacji prozdrowotnej mieszkańców regionu pomorskiego.

– Centrum Hewelianum ma już wieloletnie doświadczenie w popularyzowaniu wiedzy, również medycznej, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Nasi edukatorzy są autorami koncepcji interaktywnej wystawy NA ZDROWIE, która pokazuje jak działa ludzki organizm oraz propaguje zdrowy styl życia – mówi Paweł Golak, dyrektor Centrum Hewelianum. – Wiemy, jak ważne są wiedza o zdrowiu, profilaktyka chorób i metod leczenia. Z entuzjazmem przystępujemy do tego projektu.

Dzięki współpracy pomiędzy GUMed, UCK i Hewelianum możliwa będzie wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami partnerskich placówek, w tym naukowcami, lekarzami, studentami, doktorantami i edukatorami.

Gdański Uniwersytet Medyczny jest nowoczesną uczelnią medyczną, która od ponad 70 lat kształci we wszystkich zawodach medycznych – mówi prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – Działania o charakterze edukacyjnym i popularnonaukowym wpisane są w misję naszej Uczelni. Chętnie angażujemy się w inicjatywy zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy i świadomości prozdrowotnej w społeczeństwie. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną, jak również niezwykle aktywnymi studentami, którzy – mimo wielu obowiązków wynikających z niełatwych studiów – potrafią bezinteresownie poświęcić się dla drugiego człowieka.  

GUMed, UCK i Hewelianum łączą siły
GUMed, UCK i Hewelianum łączą siły
mat. prasowe

Strony porozumienia już postanowiły, że na przełomie maja i czerwca 2019 roku zorganizują jednodniową imprezę propagującą zdrowy styl życia. Co istotne, wydarzenie będzie miało charakter otwarty, jego uczestnicy nie poniosą kosztów, np. zakupu biletu.

- Centrum Hewelianum to nowoczesne – podobnie jak my – miejsce z ogromnym potencjałem, także w kontekście organizacji wydarzeń promujących działania prozdrowotne. Szerzenie wiedzy na temat profilaktyki chorób jest zadaniem, które nie przestanie być aktualne. Dlatego tym bardziej cieszymy się z podjęcia tej współpracy – dodaje Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Wiedza o zdrowiu, profilaktyka chorób i metod leczenia ma społecznie bardzo dużą wagę. Z danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku (2017) wynika, że odsetek mieszkańców Pomorza, którzy pozytywnie oceniają stan swojego zdrowia wynosi – 58 proc., co nie daje nam pozycji lidera w skali kraju, jeśli porównać z niemal 70-proc. poziomem oceny mieszkańców świętokrzyskiego. Przeciętny mieszkaniec Pomorza na utrzymanie zdrowia przeznacza miesięcznie 61,31 zł, co stanowi ok. 5,8 proc. wszystkich miesięcznych wydatków, z czego większość pochłaniają leki.

Warto wspomnieć, że jeden z programów operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus dotyczy zdrowia publicznego i sportu. Z badań „Jakość życia w Gdańsku” (2016) wynika, że 83 proc. mieszkańców miasta pozytywnie ocenia swój dobrostan psychiczny. 76,5 proc. gdańszczan deklaruje, że podejmuje odpowiednią aktywność fizyczną dla zachowania zdrowia, ale – co ciekawe – już 45,4 proc. ma nadmierną masę ciała.

Joanna Bieganowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Centrum Hewelianum