PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ponad 630 tys. zł na stypendia dla wybitnych studentów z Gdańska

Stypendium im. Gabriela Daniela Fahrenheita w wysokości od dwóch do trzech tysięcy zł miesięcznie otrzyma w najbliższym roku akademickim 25 studentów, mieszkańców Gdańska studiujących za granicą, głównie w Wielkiej Brytanii i USA. Gdańsk jest jedyną gminą w kraju przyznającą tego typu wyróżnienia. Do tej pory, od roku akademickiego 2005/2006 przyznano 365 stypendiów na łączną kwotę prawie 9 mln zł.

A
A

Jedyne w Polsce stypendium naukowe na studia za granicą odebrało w czwartek podczas uroczystości w Dworze Artusa 25 studentek i studentów pochodzących z Gdańska i studiujących na renomowanych uczelniach na świecie, m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, Danii i USA. Na ten cel miasto na najbliższy rok akademicki przeznaczyło 634,5 tys. zł.

W tym roku prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, inicjator tego programu stypendialnego  wręczył wyróżnienia po raz czternasty. Stypendia przyznano 19 studentom, którzy otrzymywali je w poprzednim roku akademickim oraz 6 nowym studentom rozpoczynającym naukę za granicą. Na rok akademicki 2018/2019 stypendia otrzymało 15 studentek i 10 studentów, którzy studiują m.in. na uniwersytetach w Oksfordzie,  Edynburgu, Salzburgu, w Londynie i Delft.

- Jestem bardzo dumny z tych młodych ludzi! Dzięki temu wyróżnieniu mają oni szansę zdobyć nie tylko wiedzę, ale też unikalne doświadczenia życiowe. Życzę im, żeby do Gdańska wrócili mądrzejsi i wewnętrznie bogatsi – powiedział Prezydent Paweł Adamowicz podczas uroczystości w Dworze Artusa.

365 stypendystów od 2005 roku

Program stypendialny realizowany jest od 2005 roku. Jego celem jest umożliwienie najzdolniejszym mieszkańcom Gdańska i zarazem absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, podjęcie studiów na renomowanych uczelniach zagranicznych. W ten sposób władze miasta Gdańska chcą przyczynić się do tworzenia przyszłych elit intelektualnych miasta i kraju.

Stypendysta ma obowiązek zdobywania wiedzy i umiejętności, osiągania wysokich wyników w nauce, reprezentowania i promowania Gdańska na uczelni oraz podejmowania pracy wolontariackiej na terenie miasta. Laureaci stypendium Fahrenheita w Gdańsku w ramach wolontariatu m.in. prowadzą warsztaty informatyczne, organizują koncerty muzyczne dla mieszkańców Gdańska czy Dni Nauki w Centrum Hewelianum.

Początkowo stypendia były przyznawane tylko gdańskim absolwentom matury międzynarodowej. Od 11 lat mogą się o nie ubiegać również osoby legitymujące się maturą polską i wybitnymi osiągnięciami oraz działalnością na rzecz środowiska gdańskiego.

 

Kto może starać się o stypendium

O stypendium mogą ubiegać się studenci rozpoczynający jednolite studia magisterskie, magistersko-inżynierskie lub licencjackie I i II stopnia. Stypendia wypłacane są w równych ratach przez dziewięć  miesięcy. Wnioski złożone przez kandydatów na stypendystów rozpatruje Kapituła Stypendialna, której Przewodniczącym jest Prezydent Miasta Gdańska.

Na najbliższy rok akademicki wnioski o stypendium złożyło 19 studentów kontynuujących naukę oraz 15 rozpoczynających studia. Spośród nich stypendia otrzymało sześć osób.

Na rok akademicki 2018/2019 stypendia otrzymali:

 1. Wioletta Borkowska – Uniwersytet Edynburski
 2. Nikola Chorałła – Uniwersytet York
 3. Daniel Egielman - Uniwersytet Mozarteum w Salzburgu
 4. Natalia Egielman - Uniwersytet Mozarteum w Salzburgu
 5. Bartosz Ekiert - Uniwersytet Oksfordzki
 6. Justyna Frankowska - Uniwersytet Oksfordzki
 7. Marta Furmaniak – Uniwersytet w Glasgow
 8. Tadeusz Janik – Uniwersytet w Edynburgu
 9. Magdalena Kalinowska- Uniwersytet w Edynburgu
 10. Szymon Kowara - Uniwersytet Oksfordzki
 11. Daniel Krajnik - University College London
 12. Jakub Lewandowski – Uniwersytet Anglii Wschodniej
 13. Adam Małagowski - Imperial College London
 14. Magdalena Mastykarz – Uniwersytet Rostock
 15. Anna Paszkowicz- Uniwersytet Fordham
 16. Anna Petruczynik - Stevens Institute of Technology
 17. Karol Roman – Uniwersytet Techniczny w Delft
 18. Maksymilian Słupski – Uniwersity College London
 19. Julia Stankiewicz – Uniwersytet w Manchesterze
 20. Malwina Strugała – Heriot-Watt Uniwersytet
 21. Bartłomiej Sutt – Królewska Duńska Akademia Muzyczna
 22. Małgorzata Wendt – Uniwersytet Aberystwyth
 23. Zuzanna Wężyk – Kingston University London
 24. Joanna Wolska – Uniwersytet w Edynburgu
 25. Dagna Wójciak – Uniwersytet Edynburski
Bożena Leszczyńska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy