Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Pomoc dla osób agresywnych, skorzystaj!

Gdańszczanki i gdańszczanie mający skłonność do zachowań agresywnych mogą otrzymać konkretne, terapeutyczne wsparcie. Wystarczy włączyć się w projekt psychologiczno – terapeutyczny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

A
A

Powstał on specjalnie dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach projektu m.in. doświadczony psycholog, psychoterapeuta, kurator zawodowy zmotywują uczestnika do pogłębionej pracy nad sobą, swoim charakterem i niepożądanymi zachowaniami. Psychoterapia będzie miała m.in. charakter grupowy. W ofercie wsparcia są także spotkania wyjazdowe - pod okiem specjalisty psychoterapii uzależnień uczestnicy poszukają w sobie wrażliwości np. poprzez pracę z końmi. Realizacja projektu gdańskiego MOPR potrwa do grudnia bieżącego roku.

-  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w pracy czy szkole, agresji w jej każdej postaci jest priorytetem wśród działań pomocowych miasta – mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.  

Zainteresowanych uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt z panią Dorotą Modrzyńską, tel. 602 592 251 z Instytutu Psychoterapii i Psychotraumatologii „Triada” w Gdańsku (to podmiot realizujący projekt na zlecenie MOPR). Szczegółowych informacji udzielają także: Magdalena Szerszyńska i Wojciech Heyke z MOPR, tel. 58 342 31 79 w godzinach pracy Ośrodka.

Sylwia Ressel (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku