PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Podziel się opinią na temat Modelu na rzecz Równego Traktowania

Od blisko roku trwają prace nad diagnozami i rekomendacjami Modelu na Rzecz Równego Traktowania. Uczestniczyło w nich ponad 100 osób, przedstawicielek i przedstawicieli różnych środowisk zajmujących się prawami człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniu. Teraz czas na konsultacje społeczne z mieszkańcami.

A
A

- Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Modelu na rzecz Równego Traktowania. Będę się one odbywać od 28 maja roku do 11 czerwca 2018 roku – informuje Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Swoje uwagi można zgłaszać na dwa sposoby. Wystarczy pobrać odpowiedni formularz (w załączniku), zamieścić w nim swoje spostrzeżenia i złożyć go na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w Wydziale Rozwoju Społecznego lub drogą elektroniczną na adres e-mail: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl.

Dodatkową okazją do wyrażenia swoich uwag będą spotkania z mieszkańcami. Zaplanowano je na 5 oraz 6 czerwca 2018 roku, w godzinach 18:00-20:00. Informacja o miejscu przeprowadzenia otwartych spotkań ogłoszona zostanie na stronie internetowej  gdansk.pl  w terminie co najmniej 7 dni przed spotkaniem.

- Zachęcam do aktywności. To bardzo ważne, aby Model na Rzecz Równego Traktowania był dokumentem wypracowanym przez nas wszystkich. Strategia Gdańska opiera się o cztery fundamenty: wolność, solidarność, równość i otwartość. Pragnę też przypomnieć, że aby możliwy był rozwój Miasta w oparciu o te fundamenty, musimy pozbyć się naszych stereotypów i towarzyszących nam naturalnie lęków. Czym innym jest jednak lękać się, czym innym trwać w zaklętym kręgu uprzedzeń i nietolerancji. Wspólnie zgodzić się musimy na zasady regulujące życie naszego Miasta – podkreśla Piotr Kowalczuk. - Od nas zależy, czy szanować będziemy to, co daje nam siłę i rozwój, czy raczej to, co spycha nas na margines. Gdańskość wymaga jasnego opowiedzenia się za tym co nas łączy. Włączenie wszystkich w nurt życia Miasta stanowi główną przesłankę budowania Modelu na rzecz Równego Traktowania.

Formularze zgłaszania uwag oraz projekt Modelu na rzecz Równego Traktowania można też pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej .

formularz zgłaszania uwag do Modelu na rzecz Równego Traktowania-3 (20.68 KB)
Załącznik 1 do Zarządzenia 80718 Model na rzecz Równego Traktowania-2 (195.91 KB)
Anna Mizera-Nowicka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy