PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Podsumowanie ćwiczeń obronnych

Podsumowanie ćwiczeń obronnych
W środę i czwartek, 21 i 22 września przeprowadzono w Gdańsku ćwiczenia obronne z treningiem akcji kurierskiej i rozplakatowania obwieszczeń na terenie miasta. Trening przeprowadzono z Wojskowym Centrum Rekrutacji, a udział w nim wzięli dyrektorzy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wraz z pracownikami.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W środę, 21 września, ćwiczenia rozpoczęły się przekazaniem sygnału o godz. 3.50 przez szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gdańsku do kierującego akcją kurierską. Trening kurierów jest jedną z podstawowych form organizacyjnych, zabezpieczających powołanie żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i okresowej służby wojskowej. Powołanie odbywa się w trybie natychmiastowego stawiennictwa i dotyczy m.in. żołnierzy rezerwy jednostek wojskowych biorących udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków.

W czwartek, 22 września od godz. 8.00 rozpoczął się trening akcji kurierskiej przekazania obwieszczeń do wyznaczonych jednostek organizacyjnych. Dwuosobowe zespoły Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dostarczały protokólarnie pakiety obwieszczeń o powszechnej mobilizacji oraz sprawdzały plany rozplakatowań w wyznaczonych jednostkach. Wszystkie zadania w tych dniach były realizowane bez doręczania kart powołania adresatom i fizycznego rozplakatowania.

Podczas ćwiczeń ewakucji III stopnia dzielnicy Przymorze na miejscu działań był Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. Prezydent sprawdził gotowość służb, zweryfikował dokumentację oraz przeanalizował trasę ewakuacyjną.

- Dziękuję wszystkim zaangażowanym służbom, które czuwają dzień i noc nad naszym wspólnym bezpieczeństwem. Mam nadzieję, że rzeczywistość nigdy nie przyniesie nam takich realnych wyzwań ale zawsze musimy być do nich dobrze przygotowani i skoordynowani, mówił Piotr Borawski podczas podsumowania działań.

Praktyczny trening akcji kurierskiej zorganizowany i przeprowadzony przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego miał na celu doskonalenie prowadzenia działań w zakresie organizacji, uruchomienia i przebiegu akcji kurierskiej. Uczestnicy zapoznali się także z odpowiednimi procedurami, które powinny być stosowane w odpowiedzi na sytuacje związane z zakłóceniem przebiegu akcji kurierskiej.