PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Podpisano umowę na projekt przebudowy ul. Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaroślak i Górka

Do lipca 2019 roku powstać ma dokumentacja projektowa na przebudowę dróg na Biskupiej Górce. Biskupia, Salwator, Na Stoku, Zaroślak i Górka przejdą remont w ramach programu rewitalizacji gdańskich dzielnic.

A
A

Dokumentacja projektowa dotyczyć będzie przebudowy pięciu ulic – ul. Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaroślak i Górka. Projekt, który powstać ma do lipca 2019 roku zakładać będzie wymianę nawierzchni jezdni, przebudowę sieci podziemnych, instalację oświetlenia wraz monitoringiem. W przyszłości na wspomnianych ulicach pojawią się także elementy małej architektury. Najwięcej prac przewiduje się na ul. Biskupiej, która będzie przebudowana na odcinku mierzącym niecałe 650 metrów i na ulicy Na Stoku, która zostanie wyremontowana na odcinku liczącym prawie 550 metrów. Projekt budowlany opracuje biuro PROINWESTA. Koszt opracowania to niecałe 620 tys. złotych.

Prezydent Paweł Adamowicz przyznaje, że cieszą go rozpoczynające się coraz bardziej konkretne działania związane z rewitalizacją dzielnicy. Zaznacza, że rewitalizacja jest wieloletnim procesem ale jej efekty są zazwyczaj powodem do zadowolenia mieszkańców. W planie rewitalizacji Biskupiej Górki uwzględnionych zostało wiele pomysłów mieszkańców, np. odnowione zostaną kamienice, nie tylko komunalne, ale też wspólnot mieszkaniowych.

Oprócz przebudowy ulic, na obszarze obejmującym Biskupią Górkę i Stary Chełm program rewitalizacji zakłada m.in. przebudowę i modernizację budynku przy ul. Buczka 16 oraz urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zielonych przy ul. Buczka. Oba te zadania są w fazie opracowywania projektu. Wspomniane inwestycje koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Projekt rewitalizacji gdańskich dzielnic realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020. Zakłada on projekty inwestycyjnej na terenie  Nowego Portu, Dolnego Miasta, Biskupiej Górki wraz ze Starym Chełmem i dzielnicy Orunia-św. Wojciech-Lipce. Gdańsk na rewitalizacje kilku dzielnic wyda 120 milionów złotych. Prace mają się zakończyć do 2023 roku.

Aneta Niezgoda (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska