PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wideokonferencja - aktualna sytuacja w mieście w czasie pandemii koronawirusa

Bieżące dane związane z koronawirusem, sytuacja w Domu Pomocy Społecznej, sytuacja na gdańskim rynku pracy oraz założenia tarczy antykryzysowej 2.0 to główne tematy wirtualnej konferencji prasowej, która odbyła się w poniedziałek, 20 kwietnia Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

A
A

W Gdańsku od początku epidemii wykryto 75 zachorowań na COVID-19. Dziewiętnaście osób zostało hospitalizowanych, w tym podopieczni domu pomocy społecznej, a 36 osób przebywa w domu na kwarantannie domowej. Do tej pory wyzdrowiało 19, zanotowano też jeden zgon, a 5 tys. przebywa w kwarantannie.

- Dziękuję pracownikom i rodzinom podopiecznych DPS. Pragnę zapewnić, że sytuacja w domu jest dobra – mówiła prezydent Dulkiewicz. – Podopieczni placówki pozostający w szpitalu są w stanie dobrym. Pamiętajmy, że to osoby starsze i z współistniejącymi chorobami, dlatego wymagają szczególnej troski – dodała prezydent.

Podopiecznymi DPS, którzy pozostali w placówce zajmuje się cały czas ta sama zmiana pracowników, którzy obecni byli w pracy w czasie kiedy okazało się, że jeden z pracowników jest zakażony COVID-19. W sobotę zostaną ponownie wykonane testy pracowników i podopiecznych, będzie też następowała zmiana pracowników.

- Dziś odbyła się wideokonferencja z dyrektorami wszystkich DPS-ów. Po raz kolejny sprawdziliśmy procedury, podzieliliśmy się doświadczeniami – mówiła podczas konferencji prezydent Dulkiewicz. Nadal jesteśmy w kryzysie i sytuacji zagrożenia epidemicznego. Nie zapominajmy o podstawowych regułach bezpieczeństwa – dla siebie i dla osób w naszym otoczeniu.
- Zostały otwarte parki i plaże, ale nadal pozostają zamknięte place zabaw, zewnętrzne siłownie. Zakrywajmy też nos i usta. Rano otworzyliśmy także molo w Brzeźnie, jednak apelujemy pozostańcie w domu. Spacer dla higieny psychicznej jest potrzebny, ale starajmy się ograniczyć przebywanie poza domem – mówiła prezydent Dulkiewicz.

Aktualna sytuacja w Gdańskim Urzędzie Pracy

– Dziś GUP całkowicie zrezygnował z pracy zdalnej, wszyscy pracownicy wrócili do siedziby, aby w bezpiecznych warunkach zapewnić obsługę i wypłatę wniosków przedsiębiorców związanych z tarczą antykryzysową oraz przyspieszyć rejestrację osób bezrobotnych - mówił prezydent Borawski

Rynek pracy

Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu przedstawił, jak co tydzień, aktualny raport dotyczący lokalnego ryku pracy. Do 17 kwietnia złożono 2196 wniosków o wypłatę mikropożyczki. Dokonano już ponad 600 wypłat. Od 15 kwietnia przyjmowane są też wnioski na nowe formy wsparcia dla przedsiębiorców, w tym:

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne

- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Do 17 kwietnia wpłynęło łącznie 258 wniosków przedsiębiorców, w tym 34 z powiatu gdańskiego. W dniu 14 kwietnia Dyrektor GUP wystąpił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie dodatkowych środków czyli około 10 mln zł na pokrycie powyższych form wsparcia. – Podczas piątkowej wideokonferencji rozmawialiśmy z wiceminister w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Pieniężnej. Zwracaliśmy uwagę, że ta płynność finansowa jest dla nas teraz niezmiernie istotna – dodał prezydent Borawski.

Z danych Gdańskiego Urzędu Pracy wynika, że liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne w okresie od 1 do 17 kwietnia to 364 wnioski. W dalszym ciągu widoczny jest wyraźny spadek liczy oświadczeń dotyczących powierzenia pracy obcokrajowcom. W marcu wpłynęło 3548 takich oświadczeń, natomiast do 17 kwietnia było to zaledwie 775 oświadczenia. W ciągu ostatnich dwóch tygodni nie było tez zgłoszeń odnośnie zwolnień grupowych. W marcu zgłoszono 476 nowych miejsc pracy, od 1 do 17 kwietnia 151.

Tarcza antykryzysowa 2.0.

Rozszerzone zostaje wsparcie w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. Ważną zmianą jest możliwość ubiegania się o pożyczkę w wysokości 5 000 zł także przez przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników. Od 20 kwietnia br. firmy dotknięte ekonomicznymi skutkami trwającej epidemii mogą składać wnioski o przyznanie pomocy do Gdańskiego Urzędu Pracy.

Od 1 kwietnia obowiązują przepisy, których celem jest wspieranie przedsiębiorców i ochrona miejsc pracy. Jednym z ważniejszych rozwiązań są pożyczki udzielane na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności w wysokości 5 tys. zł. Jednak do tej pory korzystać z nich mogły wyłącznie firmy zatrudniające pracowników. Od 20 kwietnia, wraz z uruchomieniem Tarczy antykryzysowej 2.0, to się jednak zmienia, o pomoc mogą również sięgnąć jednoosobowe firmy oraz przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników.

Na zakończenie prezydent zaapelowała do mieszkańców miasta - Kochane gdańszczanki i gdańszczanie uważajmy wzajemnie na siebie, nie wychodźmy z domu bez potrzeby, nośmy maseczki, zakrywajmy twarz, pomagajmy osobom starszym i potrzebującym.

 

Joanna Bieganowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy