PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Plenarne spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych

Tylko w tym roku Gdańsk zlecił do wykonania organizacjom pozarządowym zadania o łącznej wartości ponad 54 mln zł. Podsumowaniu współpracy poświęcone będzie doroczne Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w sobotę, 24 listopada w godzinach od 9.30 do 15. Weźmie w nim udział prezydent Paweł Adamowicz.

A
A

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 11.

Wśród 27 rodzajów zadań zlecanych przez miasto organizacjom pozarządowym są m.in. pomoc społeczna (w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej), profilaktyka i promocja zdrowia, kultura, bezpieczeństwo, rozwój wolontariatu, ekologia oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. Od 2014 roku wartość zlecanych zadań wzrosła o 12 mln zł.

Podczas planowane są: warsztaty podnoszące wiedzę osób pracujących w organizacjach pozarządowych, część plenarna poświęcona współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi oraz część integracyjna. Tegoroczne spotkanie w sposób szczególny będzie poświęcone przygotowaniu oferty konkursowej na zadania publiczne; wybrane zostaną nowe osoby, przedstawiciele III sektora do komisji konkursowych w mieście.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.grop.pl i www.gdansk.pl w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym.

Według dostępnych danych liczba organizacji na terenie Gdańska wzrastała w ostatnich latach, osiągając w grudniu 2017 r. liczbę 2 286 fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych (Główny Urząd Statystyczny). III sektor traktowany jest w Gdańsku jako równorzędny partner w dostarczaniu usług, przede wszystkim społecznych oraz zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gdańska w sferze działalności pożytku publicznego. Z każdym rokiem wzrasta liczba zadań przekazywanych organizacjom pozarządowym przez miasto. W 2017 r. łączna wartość przekazanych kwot na realizację zadań zleconych wynosiła 47,9 mln zł a w 2018 r. – 54,7 mln zł.


Bożena Leszczyńska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy