Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ostatnie posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej

W środę na ostatnim w swojej kadencji posiedzeniu zebrała się Gdańska Rada Oświatowa. To jest już jej trzecia kadencja. Inicjatorką powołania Rady była m.in. Katarzyna Hall. Gdańska Rada Oświatowa (GRO) jest powoływana przez Radę Miasta. Wśród jej 25 członków są przedstawiciele m.in. kuratora oświaty, marszałka województwa, związków zawodowych i szkół.

A
A

Przewodnicząca GRO, Katarzyna Hall, m.in. była minister edukacji narodowej oceniła, że mijająca kadencja była „bardzo trudnym okresem dla oświaty”. – Zmiany prawne dostarczyły bardzo wielu wyzwań – dodała. Wyraziła przypuszczenie, że dzięki prowadzonemu dialogowi i dyskusji udało się w Gdańsku zapobiec trudniejszym sytuacjom, jakie wystąpiły w niektórych samorządach w kraju w związku z reformą oświaty.

Zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej, Piotr Kowalczuk powiedział, że Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, które taką Radę posiada.- Rada stanowi przestrzeń dialogu i doradztwa dla nas wszystkich – podkreślił. W ocenie Kowalczuka, jej głównym przesłaniem jest pokazanie, że można rozmawiać w bardzo różnych konfiguracjach i na temat bardzo różnych działań. – Bo to jest klucz do zmiany, do tego aby w edukacji można było coś zrobić – zaznaczył zastępca prezydenta.

Ostatnie posiedzenie w tej kadencji Gdańskiej Rady Oświatowej. Nz. od lewej Ewa Kamińska i Przewodnicząca Rady Katarzyna Hall, z tyłu Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek i z-ca Prezydenta Gdańska Piotr Kowalczuk
Ostatnie posiedzenie w tej kadencji Gdańskiej Rady Oświatowej. Nz. od lewej Ewa Kamińska i Przewodnicząca Rady Katarzyna Hall, z tyłu Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek i z-ca Prezydenta Gdańska Piotr Kowalczuk
Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Piotr Kowalczuk poinformował członków Rady, że Gdańsk – po raz trzeci otrzymał certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała też Miastu, jako jedynemu samorządowi w kraju, nadzwyczajne wyróżnienie za największy progres w dziedzinie projektowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań w edukacji w stosunku do poprzedniego postępowania certyfikacyjnego. Poinformował, że spośród 200 zgłoszonych gmin, tylko 60 uzyskało certyfikat lidera edukacji.

Gdańsk, Nowy Ratusz. Ostatnie posiedzenie w tej kadencji Gdańskiej Rady Oświatowej
Gdańsk, Nowy Ratusz. Ostatnie posiedzenie w tej kadencji Gdańskiej Rady Oświatowej
Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Dziękując członkom GRO za współpracę i doradzanie Piotr Kowalczuk podziękował też związkom zawodowym za wszystkie podejmowane prace, m.in. w zakresie wynagrodzeń. – Najważniejsze, że cały czas jesteśmy w dialogu – podkreślił.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, Bogdan Oleszek wyraził przekonanie, że GRO powinna być powołana także przez Rade Miasta przyszłej kadencji. Zapewnił, że jeśli zostanie wybrany radnym na przyszłą kadencje,  to będzie namawiał do powołania Rady Oświatowej kolejnej kadencji.  

 

Bożena Leszczyńska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy