PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszono przetargi na termomodernizację kolejnych szkół

Gdańsk zainwestuje w docieplenie 30 placówek oświatowych. Ogłoszono właśnie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowych dla kolejnych sześciu szkół.

A
A

Ogłoszony 5 kwietnia przetarg obejmuje następujące placówki:  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku przy ul. Na Zaspę 31A, Szkołę Podstawową nr 42 przy ul. Czajkowskiego 1, Przedszkole nr 7 w Gdańsku przy ul. ks. Józefa Zator-Przytockiego 7, Szkołę Podstawową nr 20 w Gdańsku przy ul. Wczasy 3, Szkołę Podstawową nr 21 w Gdańsku przy ul. Na Stoku 43, Przedszkole nr 74 w Gdańsku przy ul. Magellana 3.

W poszczególnych szkołach i przedszkolach planowane są prace związane z wykonaniem ocieplenia ścian i dachu, a  także wymiana instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaż nowych przewodów, grzejników i armatury. Dokumentacja uwzględnić ma również wykonanie nowych instalacji elektrycznych oraz  zastąpienie starych niewymienionych dotychczas okien nowymi. W celu ochrony przed dewastacją, szkoły zyskają  powłoki antygrafiiti na ścianach zewnętrznych obiektów. Oferty złożone w przetargu poznamy 16 maja. Jeśli procedury przetargowe przebiegać będą bez zakłóceń, dokumentacja projektowa dla wszystkich sześciu placówek gotowa będzie do końca 2018 roku.

21 marca ogłoszono przetargi na sześć innych szkół: Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 (obecnie SP nr 92) w Gdańsku przy ul. Startowej 9, Szkołę Podstawową nr 24 przy ul. Lilli Wenedy 19, Żłobek nr 1 przy ul. Malczewskiego 33, Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 (obecnie SP nr 2) przy ul. Marusarzówny 10, Szkołę Podstawową nr 47 przy ul. Reformackiej 18 i Przedszkole nr 1 w Gdańsku przy ul. Władysława IV 14. Dokumentacja projektowa dla tych placówek gotowa będzie w IV kwartale 2018 roku.

30 placówek zostanie docieplonych

Inwestycja jest częścią programu kompleksowej termomodernizacji placówek oświatowych w Gdańsku, który  zyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie pozyskało dotacje dla łącznie 30 obiektów (29 placówek oświatowych i jedną halę sportową). Całkowite koszty realizacji całego programu przewidziano na ok. 36,2 mln złotych. Łączny koszt dofinansowania unijnego to ponad 29,7 mln złotych.

W ramach projektu zakończono już termomodernizację Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej. Prace zakończyły się w październiku 2017 roku. Ich koszt to 738 tys. zł. Przetargi na docieplenie kolejnych placówek będą ogłaszane sukcesywnie. W pierwszej kolejności opracowywaniu będą dokumentacje projektowe. Po ich pozyskaniu rozpoczną się procedury przetargowe na realizację robót.

W imieniu Gminy Miasta Gdańska zadanie koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Placówki ujęte w programie termomodernizacji:

1.            Miejska Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej 61 (zrealizowano w 2017 roku)

2.            Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 (obecnie SP nr 92)

3.            Szkoła Podstawowa nr 24 przy ul. Lilli Wenedy 19

4.            Żłobek nr 1 przy ul. Malczewskiego 33

5.            Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 (obecnie SP nr 2) przy ul. Marusarzówny 10

6.            Szkoła Podstawowa nr 47 przy ul. Reformackiej 18

7.            Przedszkole nr 1 w Gdańsku przy ul. Władysława IV 14

8.            ZSO nr 5, obecnie IV LO przy ul. Na Zaspę 31 A

9.            Szkoła Podstawowa nr 20 przy ul. Wczasy 3

10.          Szkoła Podstawowa nr 42 przy ul. Czajkowskiego  1

11.          Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Na Stoku 43

12.          Przedszkole nr 7 przy ul. Zator-Przytockiego 7

13.          Przedszkole nr 74 przy ul. Magellana 3

14.          Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Dragana 2

15.          ZKPiG nr 20, obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej 10

16.          ZKPiG nr 5, obecnie Szkoła Podstawowa nr 56 przy ul. Małomiejskiej 8A

17.          Przedszkole nr 4 przy ul. do Studzienki 36

18.          Przedszkole nr 33 przy ul. Klonowicza 1 a

19.          Przedszkole nr 49 przy ul. Śląskiej 35A

20.          Żłobek nr 2 przy ul. Piastowskiej 92 A

21.          Żłobek nr 3 przy ul. Chałubińskiego 20

22.          Żłobek nr 4 przy ul. Startowej 3

23.          Szkoła Podstawowa nr 55 przy ul. Wolności 6A

24.          Szkoła Podstawowa nr 62 przy ul. Kępnej 38

25.          Szkoła Podstawowa nr 81 przy ul. Siedleckiego 14

26.          ZSO nr 6 przy ul. Głębokiej 11

27.          ZSKPiG nr 1 (obecnie  SPS 28 )

28.          Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia przy ul. Gościnnej 4

29.          Żłobek nr 5 przy ul. Konopnickiej 14

30.          Żłobek nr 6 przy ul. Wassowskiego 7

Aneta Niezgoda (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska