Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Odkryj swój kapitał z Gdańskim Urzędem Pracy

Koniec roku oznacza przedświąteczną gorączkę pełną promocji. Atrakcyjną ofertę przygotował także Gdański Urząd Pracy. Jest nią projekt Odkryj swój kapitał.

A
A

Jakie wsparcie otrzymają uczestnicy projektu?

Na drodze do podjęcia zatrudnienia, na początek niezbędny będzie dobry plan działania, który uczestnicy projektu indywidualnie ustalą wspólnie z doradcy klienta GUP oraz ze specjalistami Stowarzyszenia Akcja Społeczna (SAS), partnera projektu.

Następnie przyjdzie czas na udział m. in. w treningach i grupowych warsztatach kształtujących umiejętności społeczne. Tematyka spotkań i zajęć obejmie np. komunikację, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, autoprezentację, zdrowy styl życia i współpracę w grupie. Na kolejnym etapie, w zależności od potrzeb, będzie można skorzystać ze szkoleń, staży, a także zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Co ważne, skorzystanie z jednej formy aktywizacji nie będzie wykluczać udziału w innej. Dodatkowo, na etapie szukania pracy, a także już w jej trakcie, do dyspozycji będzie asysta środowiskowa, polegająca na motywowaniu do aktywności, ukierunkowaniu na ustalone cele czy towarzyszeniu w załatwianiu np. spraw urzędowych. Dla zainteresowanych przygotowane zostało również poradnictwo prawne i obywatelskie.

Nie zabraknie również pomocy finansowej związanej z opieką nad dziećmi do lat 6 (dziećmi z niepełnosprawnościami - do lat 18) lub osobami zależnymi.
Udział w projekcie, dzięki karcie osoby aktywnie poszukującej pracy, będzie oznaczał również bezpłatne przejazdy gdańskimi tramwajami i autobusami.

Nabór i dodatkowe informacje
Zgłoszenia do projektu przyjmują bezpośrednio wszyscy doradcy klienta GUP (pokój 28). Pierwsza z planowanych trzech rund rekrutacji potrwa do 14 listopada. Dwa kolejne nabory rozpoczną się już w 2019 r.

Szczegółowe informacje o projekcie udzielają:
Agnieszka Malewska, doradca klienta, stanowisko nr 25, tel. 58 732 53 47, e-mail agnieszka.malewska@gup.gdansk.pl
Małgorzata Felchner, doradca klienta, stanowisko nr 4, tel. 58 732 52 32, e-mail malgorzata.felchner@gup.gdansk.pl
Spotkają się one z wszystkimi osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie, a także poinformują o wynikach rekrutacji.

Oferta dla pracodawców
Projekt "Odkryj swój kapitał" to również szansa dla pracodawców. Przygotowując 70 osób do podjęcia pracy GUP kierować się będzie w dużej mierze oczekiwaniami i potrzebami kadrowymi konkretnych firm i instytucji. Każda z osób biorących udział w projekcie będzie mogli zostać:

  1.   przeszkolona w zakresie odpowiadającym wymaganiom pracodawcy,
  2.   skierowana na staż do firmy, wraz ze stypendium wypłacanym przez GUP,
  3.   zatrudniona w ramach prac interwencyjnych, co oznacza maksymalnie 6-miesięczną refundację części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS (łącznie nawet 6000 zł).

Obsługą pracodawców zainteresowanych projektem zajmuje się:
Angelina Kapłon, doradca klienta biznesowego, pokój numer 215, tel. /58/ 732 52 46, tel. kom. 514 763 457, adres e-mail: angelina.kaplon@gup.gdansk.pl

EFS
Łukasz Iwaszkiewicz (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Powiatowy Urząd Pracy