Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Od września w przedszkolach będą logopedzi

Przedszkolaki z Gdańska od nowego roku szkolnego będą mogły korzystać z pomocy logopedów. Na większe wsparcie w zakresie m. in. terapii mowy mogą też liczyć uczniowie klas 0-3 szkół podstawowych. To kolejny element wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w gdańskich placówkach edukacyjnych.

A
A

- Dotąd w klasach 0-6 szkół podstawowych z założenia przypadał maksymalnie jeden etat logopedyczny na cała szkołę. Dla szkół do 200 uczniów było to pół etatu, a dla szkół powyżej 200 uczniów jeden etat. Teraz będzie inaczej. Od września chcemy poszerzyć dostęp do logopedów, szczególnie dla młodszych dzieci, które potrzebują jej najbardziej – mówi Grzegorz Szczuka, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. - W szkołach podstawowych na każdą „rozpoczętą setkę uczniów (dla klas 0-3)” będzie mogła przypadać jedna czwarta etatu logopedy, co zwłaszcza w dużych szkołach spowoduje wzrost liczby etatów, nawet jeśli liczone są tylko dzieci w klasach 0-3.

 

Co ważne, jeśli w klasach starszych pojawią się uczniowie m. in. z orzeczeniami o potrzebie pomocy logopedycznej, to im też zostanie ona zapewniona poza tzw. standardem.

 

Poza tym od września logopedzi zostaną zatrudnieni w publicznych przedszkolach samorządowych, czyli tam, gdzie ich pomoc jest najpotrzebniejsza. Każde z 19 wiodących przedszkoli będzie zatrudniało logopedę, który będzie mieć pod opieką dzieci z danego przedszkola oraz z 2 czy 3 innych wskazanych placówek przedszkolnych w dzielnicy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

- To ważne, by już w przedszkolu dzieci miały dostęp do tego typu specjalistów, bo terapia logopedyczna ma tym większy sens, im wcześniej jest prowadzona – podkreśla Grzegorz Szczuka. -  Generalnie liczba etatów dla logopedów będzie większa niż w tym roku szkolnym.

 

Ostateczna liczba godzin pracy logopedów będzie znana pod koniec wakacji – jest uzależniona m. in. od wyników rekrutacji do szkół i przedszkoli oraz orzeczeń z poradni, które rodzice dostarczają także podczas wakacji, a nawet i we wrześniu.

 

- Stawiamy na indywidualne podejście do potrzeb uczniów każdej ze szkół, przedszkoli. Każdy dyrektor na podstawie oceny sytuacji ma także możliwość występowania o dodatkowe zatrudnienie poza standardem i tak zawsze było. Jednak ważne, aby wsparcie szło tam gdzie jest ono najbardziej potrzebne – mówi dyrektor WRS.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy