Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Od soboty zmiany na Stogach – rozpoczyna się kolejny etap remontu torów

Rozpoczynamy kolejny etap prac związanych z modernizacją torów tramwajowych na Stogach. W najbliższą sobotę, 8 września rusza przebudowa torowiska na odcinku od ul. Kruczej do pętli tramwajowej Stogi Plaża. Oznacza to, że od pętli „Pasanil” do plaży na Stogach kursować będzie komunikacja zastępcza. Nie będzie utrudnień w ruchu samochodowym. Przebudowane zostanie torowisko wraz z pętlą tramwajową. Zbudowana zostanie także ścieżka rowerowa.

A
A

Modernizacja torów na Stogach rozpoczęła się na początku lipca. Obecnie prace prowadzone są na ul. Budzysza – Stryjewskiego na odcinku od ul. Kruczej do Trasy Sucharskiego. Od soboty, 8 września prace rozpoczną się na kolejnym odcinku, tym razem od ul. Kruczej do pętli tramwajowej Stogi Plaża. Remontowany odcinek ma długość około 2,5 km.
W związku z prowadzonymi pracami tramwaje dojeżdżać będą do skrzyżowania ul. Nowotnej z Kruczą.
Dalej na odcinku ul. Nowotnej do pętli Stogi Plaża kursować będzie komunikacja zastępcza. Prowadzone prace nie będą powodowały utrudnień w ruchu samochodowym. Z uwagi na prowadzone prace zamknięta będzie również ścieżka rowerowa po lewej stronie linii tramwajowej w kierunku plaży. Piesi korzystać będą z chodnika wzdłuż ul. Nowotnej (prawa strona w kierunku plaży).

Jak będzie funkcjonować komunikacja miejska od soboty, 08 września?  
Linie tramwajowe nr 3 i 8: trasy wszystkich kursów zostaną skrócone do pętli Stogi Pasanil wg nowych rozkładów jazdy.
Między Stogami Pasanilem a Stogami Plażą będą kursować autobusy linii 158 (258), których trasa z dotychczasowej pętli Stogi Zimna zostanie wydłużona aż do plaży.  Dodatkowo, w godzinach mniejszej częstotliwości funkcjonowania linii 158 (258), zostanie uruchomiona linia zastępcza T8 na trasie: Stogi Zimna – Stryjewskiego – Nowotna – Stogi Plaża.
Uwaga: przystanek „Zimna” [1052], wspólny z tramwajowym, będzie miejscem przesiadek z tramwajów na autobusy linii T8.  Celem umożliwienia łatwego i komfortowego dojazdu, autobusy będą czekać na dojeżdżające do przystanku tramwaje do 3 minut – to maksymalne dozwolone opóźnienie odjazdu z przystanku „Zimna”.

Bilet jednoprzejazdowy
Zgodnie z uchwałą Rady Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, w przypadku wprowadzenia zastępczej komunikacji, bilet na jeden przejazd zachowuje ważność w innym, najbliższym pojeździe zmierzającym w kierunku przystanku końcowego po stałej linii. Zasada ta dotyczy wszystkich przypadków, gdy organizowana jest komunikacja zastępcza lub występuje awaria pojazdu. Na przykład, pasażer, który skasował bilet na jeden przejazd w tramwaju linii 3, może kontynuować podróż na tym samym bilecie autobusami linii 158 (258) lub T8 do pętli Stogi Plaża.

Remont torowisk i przystanków
Łącznie na Stogach przebudowane zostanie 3 700 m torów tramwajowych. Prace modernizacyjne odbywać się będą na odcinku od skrzyżowania ul. Sucharskiego z ul. Wosia Budzysza, biegnącego dalej wzdłuż ul. Wosia Budzysza, ul. W. Stryjewskiego i ul. Nowotnej do Pętli „Stogi Plaża. Przebudowane zostaną także 2 pętle: tramwajowo autobusowa „Pasanil” (ok. 350m) i tramwajowa „Plaża Stogi” (ok. 450 m), na których pojawią się dodatkowo tory odstawcze. Aby mieszkańcom korzystającym z komunikacji miejskiej było wygodniej, na odcinku tym przebudowane zostaną przystanki tramwajowe. Będą one włączone do monitoringu wizyjnego Sieci TRISTAR, a także do systemu informacji pasażerskiej. 

Remont dróg
W ramach inwestycji przebudowany zostanie również istniejący układ drogowy (ul. Wosia Budzysza, ul. W. Stryjewskiego, odcinek ul. Nowotnej) wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi. Łączna długość przebudowywanych dróg wynosi ok. 2500 m. Łączna długość budowanych i przebudowywanych chodników wynosi ok. 1900 m, łączna długość budowanych i przebudowywanych ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wynosi ok. 1200 m. Wykonawca zmodernizuje także sieci wodociągowe i kanalizacyjne.
Umowa z wykonawcą prac Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. podpisana została w czerwcu br. Koszt inwestycji to ponad 110 mln zł, z czego ponad 46 mln zł to pozyskane dofinansowanie unijne. Przewidywany termin zakończenia robót to III kwartał 2019.

Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku zostanie zrealizowana w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVa. W ramach GPKM IV a powstaną także nowe linie tramwajowe w ul. Nowej Bulońskiej Północnej oraz w ul. Nowej Warszawskiej (etap 1). Zakupionych zostało również 15 nowych tramwajów. Powstaną także 64 nowe wiaty przystankowe oraz 84 nowe tablice informacji pasażerskiej.
Koszty całego projektu GPKM IV A to 540,3 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 286,12 mln zł.

Jak zmieniają się Stogi?
Aktualnie trwają prace remontowe pawilonu handlowego przy ul. Stryjewskiego 23. Za remont odpowiadają Gdańskie Nieruchomości. Aktualnie wymieniana jest stolarka okienna. Jeszcze we wrześniu podpisana zostanie umowa na remont elewacji z dociepleniem budynku. Wyremontowane zostaną również schody i barierki. Wymienione zostaną instalacje: elektryczna, wod – kan., co wraz z rozbudową węzła cieplnego wraz z instalacją ciepłej wody. Łączny koszt remontu to około 2,5 mln zł. Prace potrwają do końca 2018 roku. Pawilon ten powstał w 1967 roku i znajduje się w nim jedenaście lokali użytkowych.

W tym roku wykonany zostanie również dojazd do budynków przy ul. Zimnej. W ramach inwestycji powstać ma droga wraz z chodnikiem i niezbędną infrastrukturą tj. kanalizacją deszczową. Podpisanie umowy planowane jest na koniec września, a prace potrwają do końca 2018 roku.

Na terenie dzielnicy realizowany jest również program chodnikowy. Do lipca wyremontowane zostały chodniki w ulicach Rozłogi (remont istniejącego  chodnika  o łącznej długości 940 mb  w  połączeniu  
z remontem nawierzchni bitumicznej  jezdni  na odcinku  o długości 470 m) , Wrzosy (odcinek od ul. Sokolej do bud. nr 4) - remont istniejącego  chodnika  o łącznej długości 160 mb, Niska (remont  istniejących chodników  o łącznej długości 380 mb  w  połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o  długości 190 mb), Tamka (remont istniejącego chodnika o łącznej długości - 480 m), Kormoranów (remont  istniejących chodników  o łącznej długości 280 mb  w  połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o  długości 140 mb), Krucza (remont  istniejących chodników  o łącznej długości 460 mb  w  połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o  długości 230 mb). W tym roku wykonana będzie również dokumentacja do remontu chodnika przy ulicy Falck-Polonusa (remont  istniejących chodników  o łącznej długości 460 mb  w  połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o  długości 230 mb). Łącznie na prace przeznaczono blisko 2,5 mln zł.

 W styczniu na Stogach otworzyliśmy kolejny miejski basen. Jest to nowoczesna, kryta pływalnia z urządzeniami do masażu, atrakcjami wodnymi, sauną oraz zapleczem socjalnym. Co ważne, z obiektu może korzystać każdy, gdyż pływalnia została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jego budowa rozpoczęła się na początku 2017 roku i kosztowała niecałe 13 mln złotych.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy