PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Obniżka czynszu dla gdańskich przedsiębiorców w kwietniu

W kwietniu osoby prowadzące działalność w lokalach miejskich oraz dzierżawcy nieruchomości gminnych, będą mogli ponownie wnioskować o czasowe obniżenie czynszu. Od początku roku, na wsparcie liczyć mogą wszyscy przedsiębiorcy, których przychody zmalały w porównaniu do lat ubiegłych.

A
A

Kwiecień to kolejny miesiąc, w którym gdańscy przedsiębiorcy wnioskować mogą o obniżkę stawki czynszu najmu za lokal, w którym prowadzą działalność. W ramach Gdańskiego Pakietu Wsparcia Przedsiębiorców, miasto wspiera ich od początku pandemii. Przedsiębiorcy, podobnie jak w styczniu, lutym oraz marcu 2021 r., również w kwietniu mogą skorzystać z pomocy. Wszyscy, których obroty z tytułu prowadzonej działalności w  marcu 2021 r. okazały się niższe w porównaniu do marca 2019 r. Przysługiwać im będzie obniżka stawki czynszu za kwiecień 2021 r. w postaci: 

  1. Obniżenia wysokości czynszu do 1 zł - jeśli obroty spadły o ponad 60% 
  2. Obniżenia wysokości czynszu o 50% - jeśli obroty spadły o 30% - 60% 

Obniżka nie przysługuje, jeżeli różnica w obrotach wynosi mniej niż 30%,

Jeśli najemca nie uzyskał przychodów w marcu 2019 r., do porównania przyjmuje się przychody pierwszego z kolejnych miesięcy, w którym je uzyskiwał. 

Wnioski o udzielenie ulgi w opłatach za czynsz wraz z załącznikami wykazującymi spadek obrotów, które uprawniają do skorzystania z ulgi, kierować można do Gdańskich Nieruchomości: 

  • W formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 
  • W formie elektronicznej wysyłając podpisany skan wniosku na adres programwsparcia@nieruchomoscigda.pl lub sekretariat@nieruchomoscigda.pl (oryginał podpisanego wniosku należy również przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Gdańskie Nieruchomości ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk); 
  • Za pośrednictwem poczty na adres Gdańskie Nieruchomości, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk; 
  • W formie pisemnej, za pośrednictwem skrzynki wrzutowej znajdującej się w budynku Gdańskich Nieruchomości, przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku.

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z ulgi w opłatach czynszu:   

  • Wsparcie dla Przedsiębiorców - kwiecień 2021 r., tel.  58 524 11 92, 58 340 76 70 
  • Dział Nieruchomości, tel. 58 309 10 12  
Aleksandra Strug (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Gdańskie Nieruchomości