PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Nowa linia tramwajowa Topową Inwestycją Komunalną

Zgłoszony przez Gdańsk projekt „Budowa linii tramwajowej, jezdni oraz ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Aleja Pawła Adamowicza (Nowa Bulońska)” został nagrodzony w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2021. Nagroda została wręczona podczas uroczystej Gali zorganizowanej w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

A
A
Sławomir Kiszkurno podczas gali Top Inwestycje Komunalne 2021

Gdańsk wśród laureatów

Na odbywającym się właśnie w Katowicach Europejskim Kongresie Gospodarczym wręczone zostały nagrody w ramach konkursu TIK – Topowa Inwestycja Komunalna. Nagrodę dla Gdańska za linię tramwajową pomiędzy dzielnicami Jasień i Piecki-Migowo odebrał Sławomir Kiszkurno, pełnomocnik prezydenta Gdańska ds. gospodarki cyrkularnej i zarazem prezes zarządu gdańskiej spółki Port Czystej Energii.

Inwestycja w nową linię miała na celu usprawnienie komunikacji rozwijającej się dzielnicy Jasień z resztą miasta, przy jednoczesnym zapewnieniu bardziej zrównoważonych możliwości komunikacji. Wraz z liczącą niemal 3 km trasą dla tramwajów, wzdłuż Alei Pawła Adamowicza wybudowana została ścieżka rowerowa oraz chodnik.

- Mamy świadomość, że stoją przed nami ogromne cele redukcji emisji związane z europejską polityką klimatyczną. Droga do nich prowadzi między innymi przez zrównoważony transport, który musi być częścią inteligentnych i odpowiedzialnych miast. Mówimy dziś o takiej właśnie inwestycji, która pozwoliła skomunikować rozwijającą się dzielnicę Gdańska – Jasień - z resztą miasta w sposób nowoczesny i bardzo praktyczny. Transport miejski poza niskoemisyjnością musi być atrakcyjny i sprawny, aby użytkownicy chcieli go wybierać. Dlatego wraz z tworzeniem nowych nitek transportu miejskiego, komplementarnym rozwiązaniem są nowe ścieżki rowerowe i taką właśnie realizację mamy w przypadku tej inwestycji, dając mieszkańcom możliwość wyboru. Gdańsk liczy na kolejne środki z Unii Europejskiej, dzięki którym takie inwestycje mogą być realizowane. Mamy jeszcze bardzo wiele dobrych pomysłów - mówił, odbierając nagrodę Sławomir Kiszkurno.

Gala Top Inwestycje Komunalne 2021

Top Inwestycje Komunalne 2021

Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja odważnych oraz prorozwojowych komunalnych inwestycji prowadzonych przez samorządy. Projekty w konkursie oceniane są pod kątem następujących kryteriów:

  • rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu,
  • walory estetyczne,
  • funkcjonalność,
  • nowatorstwo,
  • współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji,
  • montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.),
  • aktywne gospodarowanie majątkiem.

Oceny i wyboru dokonała Rada Konsultacyjna, w skład której weszli samorządowcy, ekonomiści, menedżerowie, eksperci i urzędnicy oraz przedstawiciele organizatora. Rada Konsultacyjna wskazała 10 najlepszych, jej zdaniem inwestycji, które zostały wybrane spośród wcześniej nominowanych projektów. 

Aleja Pawła Adamowicza

Budowa linii tramwajowej w ciągu al. Pawła Adamowicza to jedna z największych inwestycji zakończonych przez Gdańsk w 2020 roku. Inwestycja obejmowała nie tylko budowę linii tramwajowej, ale również sieć dróg i skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach inwestycji powstała dwukierunkowa jezdnia z jednostronnym chodnikiem oraz drogą rowerową na całej jej długości.

Jednym z bardziej spektakularnych elementów tej realizacji jest estakada wenecka. 220 metrów długości, 154 prefabrykaty o wadze około 40 ton każdy, to parametry wiaduktu weneckiego nad potokiem Siedlickim. Projekt estakady wzorowany był na wiaduktach łukowych, które budowano przed wiekami.

Budowa linii tramwajowej w ciągu al. Pawła Adamowicza to część opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Gdańskiego Programu Komunikacji Miejskiej – GPKM etap IVa. Wartość inwestycji ponad 247 mln zł. Inwestycja dofinansowana została z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.

Statuetka Top Inwestycje Komunalne 2021
Jędrzej Sieliwończyk (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy