PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

NGO: spotkanie konsultacyjne w sprawie kulturalnych grantów

W styczniu odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w konkursach na kulturalne granty. Konkursy dotyczą realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska.

A
A

W styczniu odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w konkursach na kulturalne granty. Konkursy dotyczą realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska.

 

1200-625
 

Spotkanie będzie dotyczyło konkursów „Wydarzenia kulturalne 2020” oraz „Działania kulturalne 2020”. Jego tematem będą rezultaty, które należy osiągnąć realizując inicjatywę. Uczestnicy dowiedzą się, jak osiągnąć zamierzony rezultat i jak sprawdzić czy projekt został zrealizowany zgodnie  z złożeniami.

Konsultacje poprowadzi Beata Dubiel – Stawska – trenerka, konsultantka, facylitatorka i autorka programów szkoleniowych. Spotkanie odbędzie się 8 stycznia, o godz. 16.00 w sali 107 w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.

Wnioski na kulturalne inicjatywy realizowane w 2020 roku można składać do 15 stycznia za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl. O środki mogą starać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają w obszarze kultury i sztuki, ale też ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na najlepsze projekty czeka łączna kwota trzech milionów złotych.

 

Alicja Gajewska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy