PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Nauka i biznes idą w parze

Praktyki dla wyróżniających się studentów, organizacja konferencji naukowych, a także popularyzacja nauki – to tylko niektóre z wyzwań, które postawiono przed Gdańskim Inkubatorem Przedsiębiorczości STARTER i Uniwersytetem Gdańskim. W poniedziałek, 19 listopada, instytucje podpisały umowę o współpracy i połączyły siły.

A
A

Przed nimi wiele zadań, których realizacja będzie wymagała zaangażowania obu stron. To początek długofalowej współpracy na wielu płaszczyznach. STARTER jest organizatorem kilkunastu branżowych konferencji na których spotykają się specjaliści ze świata biznesu, przedstawiciele branży edukacyjnej, start-upy czy branża portowo-logistyczna. Studenci UG zostaną zaangażowani w ich przygotowania, dzięki czemu poznają model ich działania od środka. STARTER stanie się również miejscem praktyk dla wybitnych uczniów. To dzięki tej symbiozie nauka ma wnikać w trójmiejski biznes i na odwrót, umożliwiając przy tym transfer wiedzy i technologii.

– Podpisanie umowy to przełomowy krok w życiu naszej uczelni – mówi dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Dzięki niej, studenci będą mogli wziąć udział w wielu interesujących projektach, zdobyć doświadczenie i umiejętności praktyczne, a wykładowcy otrzymają nowe możliwości rozwoju – dodaje.

Znaczącym punktem współpracy będzie również organizacja konferencji naukowych, sympozjów, a także różnorodnych form przekazywania wiedzy oraz wzajemna inspiracja we wprowadzaniu istotnych dla rozwoju biznesu badań naukowych, w tym transferu technologii
i komercjalizacji wyników badań naukowych.

– Wiedza wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego, ambicje studentów i świat biznesu, który reprezentuje Inkubator STARTER to połączenie, z którego mogą wyniknąć tylko wielkie rzeczy. Liczę na to, że wiele się od siebie nauczymy i ta współpraca zaowocuje dla obu stron – podkreśla Tomasz Szymczak, Prezes Zarządu Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.

Uroczyste podpisanie umowy nastąpiło 19 listopada w siedzibie gdańskiej uczelni. O efektach wspólnych działań już wkrótce będzie można przeczytać na Facebooku Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.


Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy