PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nad Wisłą powstanie miejsce wypoczynku dla rowerzystów

Jesienią nad Wisłą powstanie miejsce wypoczynku dedykowane rowerzystom. Punkt pojawi się w pobliżu budowanej trasy rowerowej wzdłuż Przekopu Wisły.

A
A

Wzdłuż wału wiślanego powstaje droga rowerowa. Nowa trasa rozpoczynać się będzie na skrzyżowaniu ul. Boguckiego z ul. Świbnieńską. Rowerzyści jadąc po koronie wału dotrą do granic Gminy Miasta Gdańska, gdzie trasa połączy się ze ścieżką na terenie gminy Cedry Wielkie. Ponadto w okolicy Błotnika droga rowerowa będzie miała swoje odgałęzienie w kierunku przystani. Trasa będzie liczyła 7 km. Budowa trasy potrwa do końca 2021 r. Jej koszt wyniesie około 4,4 mln złotych.

Uzupełnieniem nowej rowerowej inwestycji będzie miejsce biwakowe, które powstanie w okolicach ul. Akwenowej i śluzy z pięknym widokiem na Wisłę. W ramach inwestycji, która zostanie zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj” powstaną dwie wiaty ze stołami i siedziskami, stojaki na rowery, punkt do palenia ogniska z ławami, a także samoobsługowy punkt do naprawy rowerów.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Niweleta" Adam Linko. Koszt inwestycji wyniesie niecałe 170 tys. złotych. Prace zakończą się w IV kwartale 2021 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Konwersja działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R – 9 – odcinek R- 9 (Wiślana Trasa Rowerowa ) Gdańsk.

Planowana lokalizacja nowego miejsca wypoczynku dla rowerzystów, mat. DRMG

 

Aneta Niezgoda (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska