PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nabór do Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska za 2022 rok

Nabór do Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska za 2022 rok
Do 1 marca można zgłaszać kandydatów do 16. edycji Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska. Nagroda zostanie przyznana trzem twórcom najciekawszych kreacji teatralnych 2022 roku. Można nominować twórców w siedmiu kategoriach: reżyseria, rola męska, rola żeńska, scenografia, muzyka, debiut roku lub za całokształt dorobku artystycznego.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
1192-a625

Ustanowiona w 2008 r. Nagroda Teatralna Miasta Gdańska to wyróżnienia dla twórców teatralnych. Są to trzy równorzędne nagrody, przyznawane za kreacje artystyczne w roku poprzedzającym ich przyznanie oraz honorowa nagroda specjalna za przedstawienie roku dla instytucji, w której nagrodzone przedstawienie zrealizowano.

Kto może zgłaszać kandydatów?

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać:

 • instytucje kultury,
 • szkoły wyższe, szkoły o profilu artystycznym,
 • związki twórcze, stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną,
 • fundacje oraz przedsiębiorstwa działające w dziedzinie kultury i sztuki,
 • instytucje samorządowe i rządowe związane z upowszechnianiem kultury i sztuki,
 • radnych Miasta Gdańska,
 • radnych Dzielnic Miasta Gdańska,
 • organy administracji publicznej
 • przedstawiciele działów kultury mediów działających na terenie Gdańska.

Wniosek o  przyznanie  Nagrody musi  zawierać takie informacje jak: imię i nazwisko osoby zgłaszanej, krótką informację biograficzną, szczególne osiągnięcia, które zasługują na wyróżnienie, ewentualnie inną, dodatkową dokumentację, którą zgłaszający uzna za pomocną w pracach Kapituły oraz oświadczenie Wnioskodawcy o zgodzie kandydata do Nagrody do przetwarzania jego/jej danych osobowych w celu realizacji Nagrody.  

Siedem kategorii

Nagrodę Teatralną przyznaje się trzem osobom fizycznym w takich kategoriach jak:

 1. reżyseria,
 2. rola męska,
 3. rola żeńska,
 4. scenografia,
 5. muzyka,
 6. debiut roku,
 7. całokształt dorobku artystycznego.

Możliwe jest przyznanie więcej niż jednej Nagrody w tej samej kategorii.

Kapituła może też wnioskować do prezydent Gdańska o przyznanie honorowej nagrody specjalnej za „przedstawienie roku” teatrowi, w którym nagrodzone przedstawienie zrealizowano. Nagrodą jest dzieło sztuki.

Laureatów wybiera kapituła składająca się z przedstawicieli środowiska teatralnego oraz mediów. 

Gdzie przesyłać zgłoszenia?

Zgłoszenia należy składać do 1 marca 2023 w Zespołach Obsługi Mieszkańców Nr 1-4 Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem: „Kandydatura do Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska”.

Szczegółowych informacji na temat Nagrody udziela Marta Kąkel,  Biuro Prezydenta ds. Kultury, Referat ds. Mecenatu Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 123, tel. (58) 323 6556, e-mail: marta.kakel@gdansk.gda.pl

Nagrodę Teatralną Miasta Gdańska za 2021 rok otrzymali:

 • Małgorzata Brajner-Białas za kreację Zosi w spektaklu "Emigrantki" Radosława Paczochy w reż. Elżbieta Depty, w Teatrze Wybrzeże 
 • Olo Walicki za skomponowanie muzyki do spektaklu "Nieczułość" na podstawie powieści Martyny Bundy w reż. Leny Frankiewicz, w Teatrze Wybrzeże 
 • Paweł Aigner za reżyserię spektaklu "Awantura w Chioggi" Carla Goldoniego, w Teatrze Wybrzeże 

Nagroda Specjalna trafiła do Miejskiego Teatru Miniatura za spektakl „Co u Diabła?” na podstawie baśni braci Grimm w reż. Michała Derlatki. Nagrodą była barwna grafika autorstwa Pawła Króla.