Na oruński rynek po produkty prosto z pola
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Na oruński rynek po produkty prosto z pola

Na oruński rynek po produkty prosto z pola
Od połowy sierpnia rolnicy z Gdańska i okolic będą mogli sprzedawać produkty pochodzące z ich własnych gospodarstw rolnych. Miejsce handlowe, które będzie działało w każdy piątek i sobotę przy ul. Gościnnej na Oruni, mogło zostać utworzone dzięki przyjętej przez Radę Miasta Gdańska uchwale. Około 10 stanowisk sprzedaży udostępnionych zostanie nieodpłatanie. Zainteresowani prowadzeniem takiej działalności rolnicy będą musieli jedynie uzyskać stosowne zgody w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Podczas czerwcowej Sesji Rady Miasta Gdańska radni pochylili się nad projektem uchwały  w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę jednogłośnie, a 25 lipca została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Tym samym, już 12 i 13 sierpnia, przy ulicy Gościnnej na Oruni, pierwsi rolnicy rozstawią swoje kramy i rozpoczną sprzedaż owoców, warzyw i innych produktów pochodzących z ich gospodarstw.

Nowy punkt na zakupowej mapie Gdańska

W Gdańsku działa kilka targowisk, na których mieszkańcy mogą zaopatrzyć się w świeże warzywa i owoce. Największe z nich to Targowisko Miejskie przy we Wrzeszczu, Zielony Rynek na Przymorzu oraz Rynek Elbląska przy ul. Zawodników. Mieszkańcy Oruni, którzy chcieli kupić produkty prosto od rolników, byli skazani na pokonywanie sporych odległości w poszukiwaniu takich wiktuałów. Ta sytuacja zmieni się już w połowie sierpnia, wraz z uruchomieniem miejsc handlowych, które zostaną uruchomione na terenie Rynku Oruńskiego, w sąsiedztwie tamtejszego ratusza.

- Wskazana lokalizacja, została wybrana ze względu na bliskie usytuowanie producentów branży rolno-spożywczej, której ta inicjatywa jest dedykowana oraz dogodną komunikację zarówno dla rolników, jak i dla mieszkańców Gdańska – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

W każdy piątek i sobotę

Targowisko na Oruni będzie działało w piątki i soboty od godz. 6.00 do 15.00. Zgodnie z regulaminem, który stanowi załącznik do przyjętej w czerwcu uchwały, handel może być prowadzony w różny sposób. Rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty zarówno z pojazdów, czyli z samochodów oraz przyczep, jaki i ze stoisk takich jak ławy czy  stołów. Możliwa jest też sprzedaż bez urządzenia stałego stoiska, czyli bezpośrednio z kosza czy skrzyni. Sprzedawane mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze, ale też wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.

Preferencyjne warunki dla rolników

Osoby, które zdecydują się prowadzić sprzedaż w wyznaczonych miejscach na Oruni, nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udostępnieniem im tej przestrzeni. Zobowiązani są natomiast do przestrzegania zasad określonych w regulaminie, w tym przede wszystkim do utrzymania należytego porządku i prowadzenia działalności w zgodzie z  powszechnie obowiązującymi przepisami.

Wszyscy zainteresowani prowadzeniem sprzedaży w określonych czasie i w wyznaczonym miejscu, powinni zgłosić się do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w celu uzyskania uzgodnienia uprawniającego do nieodpłatnego zajęcia miejsca handlowego.

Wniosek o wydanie uzgodnienia można pobrać elektronicznie ze strony internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni: https://download.cloudgdansk.pl/plgzdiz-pl/d/2020072011/wniosek-o-wydanie-uzgodnienia-punktu-handlowego-uph.pdf lub w Dziale Użytkowania Przestrzeni Publicznej GZDiZ Gdańsk, ul. Partyzantów 36, tel. 58 558 9536.