Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Na Chełmie powstanie Dom Sąsiedzki i Centrum Wsparcia Rodziny

Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom Sąsiedzki powstanie w budynku przy ul. Buczka 16 w Gdańsku. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację budynku wygrała GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. z Poznania, z którą 4 czerwca podpisano umowę. Koszt pozyskania dokumentacji to ponad 124 tys. złotych. Gotowy projekt poznamy do końca 2018 roku. Aktualnie w Gdańsku funkcjonuje trzynaście domów sąsiedzkich i sześć klubów sąsiedzkich.

A
A

Podczas przeprowadzanych w ramach opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji konsultacji społecznych, mieszkańcy Starego Chełmu wielokrotnie wskazywali budynek przy ul. Buczka 16 jako przyszłą lokalizację obiektu służącego lokalnej społeczności. Dzięki przeprowadzonej przebudowie ma powstać miejsce służące  integracji i wspólnym działaniom społecznym mieszkańców dzielnicy.   

W ramach projektu przewidziana jest przebudowa budynku wraz piwnicami, które po remoncie zostaną kreatywnie wykorzystane. Prace mają objąć także uporządkowanie ogrodu. Obecnie część obiektu nie jest użytkowana ze względu na zły stan techniczny. Dokumentacja ujmie m.in. wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, co oznacza m.in. budowę windy. W zmodernizowanym budynku swoją siedzibę ma znaleźć Dom Sąsiedzki, Centrum Wsparcia Rodziny oraz Rada Dzielnicy Chełm.
Głównym celem utworzenia Domu Sąsiedzkiego jest stworzenie miejsca dla zwiększenia aktywności i tożsamości mieszkańców wspólnoty lokalnej na Starym Chełmie. W planach jest utworzenie m.in. sali tanecznej na około 100 osób oraz studio muzyczne i fotograficzne.
Centrum Wsparcia Rodziny powstanie, by zapewnić wsparcie specjalistyczne dla osób i rodzin borykających się z trudnościami życia codziennego, które z różnych przyczyn potrzebują wsparcia doradców, czy terapeutów. Będzie to również miejsce spotkań dla wszystkich, którzy w przyjaznym otoczeniu chcą spędzić czas, lub mają do zaoferowania swój czas dla innych.  W planie przewidziano stworzenie m.in. sali komputerowej, klubu dziecięcego czy miejsca spotkań dla mam.

 Działania rewitalizacyjne

Remont i przebudowa budynku jest jednym z zadań projektu "Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem całego projektu jest rewitalizacja obszaru Biskupia Górka / Stary Chełm o pow. 104,60 ha zamieszkiwanego przez 6015 osób. Projekt przewiduje roboty budowlane obejmujące remont części wspólnych 37 budynków wspólnot mieszkaniowych i kompleksowy remont 13 budynków komunalnych, a także przebudowę dróg Biskupia, Na Stoku, Zaroślak, Salwator i Górka  na odcinku ok. 1,58 km wraz z przebudową / rozbudową infrastruktury podziemnej. Planuje się również urządzenie przestrzeni publicznych i zagospodarowanie terenów zieleni: przy ul. Biskupiej i przy ul. Buczka. Do prowadzenia działań społecznych przystosowane zostaną 2 lokale: opisany powyżej budynek przy ul. Buczka 16 oraz lokal przy ul. Biskupia 4, w którym zlokalizowane zostanie Centrum Wsparcia Seniora. Dodatkowo projekt przewiduje realizację działań integrujących mieszkańców w ramach instrumentu elastyczności poprzez animacje społeczności lokalnej w przestrzeni dzielnicy. 

Sąsiedzi działają w swoich dzielnicach

Aktualnie w Gdańsku funkcjonuje trzynaście domów sąsiedzkich i sześć klubów sąsiedzkich.
Domy Sąsiedzkie finansowane ze środków miejskich działają na Biskupiej Górce, Dolnym Mieście, Przeróbce, Oruni, Osieku, Siedlcach, Stogach,  w Brzeźnie, Nowym Porcie, Wrzeszczu Górnym. Pozostałe dwa znajdują się w Pieckach-Migowie oraz Dolnym Wrzeszczu. Kluby Sąsiedzkie funkcjonują na obszarze Śródmieścia, Strzyży, Ujeściska, Wrzeszcza Dolnego i Przymorza oraz Wędrujący Klub Mieszkańca.
Domy i kluby sąsiedzkie stanowią pole aktywności i samopomoc mieszkańców. Zarządzane i współtworzone są przez lokalną społeczność, a formalnie prowadzone są przez organizacje pozarządowe w lokalach własnych, użyczonych lub wynajmowanych od Miasta.
W miejscach tych odbywają się zarówno zorganizowane zajęcia dedykowane różnym grupom społeczności lokalnej. Charakter zajęć determinowany jest przez samych mieszkańców, niekiedy są to zajęcia dla dzieciaków i młodzieży, a innym razem dla osób starszych. Pozostaje też wolna przestrzeż na inicjatywy oddolne, które realizowane są przez różne grupy, np. sąsiedzkie warsztaty kulinarne lub sąsiedzki klub filmowy.

„Model Domu Sąsiedzkiego” jako lokalnego centrum aktywności społecznej zarządzane i współtworzone przez lokalną społeczność, wypracowany w Gdańsku przyjmuje się już w innych rejonach Polski. 

Rocznie na finansowanie  domów i klubów sąsiedzkich miasto przeznacza ok 700 tys. zł.

 

 

 

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy