PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Młode talenty poszukiwane. Doceń twórcę, zgłoś kandydaturę do nagrody

Młode talenty poszukiwane. Doceń twórcę, zgłoś kandydaturę do nagrody
Do 10 października można zgłaszać kandydatów do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. To wyróżnienie przyznawane artystom do 35. roku życia za ich osiągnięcia z ostatnich trzech lat. W ten sposób miasto docenia i wspiera kreatywność oraz wkład młodych talentów w rozwój kultury i sztuki.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury przyznawana jest rokrocznie, począwszy od 2000 roku. Wyróżniani są nią artyści reprezentujący wszelkie dziedziny sztuki: od muzyki przez taniec współczesny do plastyki. Na laur mogą liczyć także animatorzy kultury. Warunkiem otrzymania Nagrody są osiągnięcia artystyczne i młody wiek - laur przyznawany jest osobom, które nie ukończyły 35. roku życia. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia, w postaci dyplomu, statuetki, nagrody finansowej, podejmuje Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich uczelni artystycznych, mediów, Miasta i laureaci ubiegłorocznej edycji Nagrody.

Wnioski o przyznanie Nagrody z odpowiednim uzasadnieniem składać mogą:

 • radni Miasta Gdańska;
 • szkoły wyższe i artystyczne;
 • instytucje kultury;
 • stowarzyszenia i związki twórcze;
 • organizacje pozarządowe i podmioty działające w sferze kultury;
 • Prezydent Miasta Gdańska;
 • organy administracji publicznej;
 • media
 • dotychczasowi laureaci nagrody;
 • indywidualni twórcy,
 • radni dzielnic Miasta Gdańska
nagrody_miasta_gdanska_dla_mlodych_tworcow_w_dziedzinie_kultury_mat_umg

Składanie wniosków

Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać do 10 października 2023 w Zespołach Obsługi Mieszkańców nr 1-4 Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem: Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury (decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu).

Aby zgłosić kandydata, należy wypełnić wniosek i opisać artystyczny dorobek twórcy. Do zgłoszeń należy załączyć w formie cyfrowej: fotografię kandydata wraz z informacją o autorze zdjęcia, portfolio multimedialne kandydata – w formacie pdf, ppt, biogram kandydata do Nagrody (max. 1000 znaków ze spacjami z uwzględnieniem osiągnięć za ostatnie trzy lata) - szczegóły w Regulaminie. 

Więcej informacji

Szczegółowych informacji na temat Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury udziela Marta Kąkel, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 123, tel. (58) 323 61 23, e-mail: marta.kakel@gdansk.gda.pl.

Nagrodzeni w 2022 roku

Laureatami Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury w 2022 roku zostali: Anna Wakulik, etatowa dramaturżka Teatru Wybrzeże, Krzysztof Nowicki, malarz i Wojciech Stachura, aktor lalkarz związany z Teatrem Miniatura. Nagrodę publiczności otrzymała Julia Tymańska, artystka sztuk wizualnych.

Więcej o nagrodzonych w ubiegłorocznej edycji można przeczytać w osobnym komunikacie.