Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Miejsca rekreacji przy lasach TPK

Na dostępnej na stronie Biura Rozwoju Gdańska interaktywnej mapie zostały dodane nowe lokalizacje. Są to miejsca w rejonie wejść do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, dla których opracowano koncepcje zagospodarowania rekreacyjnego. Informacje na temat postępu ich realizacji będą systematycznie aktualizowane.

A
A

Na początku czerwca Biuro Rozwoju Gdańska udostępniło mapę, na której zostały zaznaczone lokalizacje planowanych i realizowanych działań na obszarach rewitalizacji. Obecnie zostały na niej dodane także miejsca wskazane w Koncepcji zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Opracowanie zostało udostępnione na stronie internetowej BRG pod koniec 2015 r. a jego celem było zagospodarowanie i urządzenie wybranych wejść do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – stworzenie nowych miejsc rekreacji dla mieszkańców i jednocześnie ochrona lasów przed nadmierną penetracją.

Mapa jest dostępna na stronie: http://mapa.brg.gda.pl/

Lokalizacje wejść wybrano podczas konsultacji społecznych. Podzielono je na trzy kategorie, zgodnie z zaproponowaną koncepcją wyposażenia: wejścia z bogatą infrastrukturą rekreacyjno-sportową, podstawowym lub minimalnym wyposażeniem. Obok piętnastu wejść wskazano również przebieg trasy pieszej łączącej południowe fragmenty TPK w rejonie Kiełpinka z Doliną Radości w Oliwie. Na przygotowanej przez BRG mapie została zaznaczona lokalizacja każdego z tych miejsc wraz ze zdjęciami i informacjami dotyczącymi planowanego zagospodarowania. Dla pięciu wejść zostały już sporządzone projekty budowlane, które również są dostępne na stronie. Informacje będą systematycznie aktualizowane zgodnie z postępem prac związanych z ich realizacją.

W kolejnych miesiącach na mapie zostaną zaznaczone lokalizacje związane z dwoma innymi opracowaniami urbanistycznymi sporządzonymi przez BRG: Gdańskimi Przestrzeniami Lokalnymi oraz Gdańską Polityką Wodną.

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska