PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Medale dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

Dzienny Dom Pomocy im. Jana Pawła II oraz Środowiskowy Dom Samopomocy świętują 30-lecie funkcjonowania. Z tej okazji w czwartek, 16 września podczas jubileuszowej gali wręczone zostały medale Prezydenta Gdańska pracownikom, którzy nieprzerwanie opiekują się podopiecznymi i uczestnikami zajęć.

A
A
Od lewej: Emilia Kosińska, Zastępca Skarbnika Gdańska oraz Jolanta Lipinska, Kierownik DDP
Od lewej: Emilia Kosińska, Zastępca Skarbnika Gdańska oraz Jolanta Lipinska, Kierownik DDP
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Placówki dziennej opieki, mieszczące się przy ul. Wajdeloty 28a, świadczą wsparcie i pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym oraz ich rodzinom. Podczas uroczystości podsumowana została dotychczasowa praca, a także rozmawiano na temat planów na przyszłość. Medale i podziękowania wręczone zostały 5 pracownikom Dziennego Domu Pomocy oraz 12 pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy.

DDP jest największą i najdłużej funkcjonującą w obszarze pomocy społecznej placówką tego typu w Gdańsku. Wielokrotnie odwiedzany był i wizytowany przez delegacje z kraju i zagranicy jako przykład dobrych praktyk i wielopłaszczyznowej współpracy placówek wsparcia dziennego. Obiekt przeznaczony jest dla 55 osób starszych, niepełnosprawnych i chorych.

ŚDS od 30 lat oferuje wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w celu poprawienia jakości życia i integracji społecznej. Placówka jest w stanie objąć opieką 34 dorosłych.

Od 1990 roku ośrodki wsparcia przy ul. Wajdeloty 28a były placówkami strukturalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. W 2013 roku nastąpiła zmiana prawna, polegająca na wyłączeniu placówek ze struktur MOPR. Od tego momentu prowadzenie placówek wsparcia dziennego przy ul. Wajdeloty odbywa się w formie powierzenia zadania publicznego.

Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko” jest organem prowadzącym od 2013 roku. Ostatnia umowa zawarta z Gdańskiem obejmuje kolejny już okres realizacji zadania na lata 2021-2023.

Patryk Rosiński (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy