Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Marszałek Józef Piłsudski – Patronem dwóch szkół w Gdańsku

Imię Marszałka Józefa Piłsudskiego otrzymają Technikum nr 2 oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku. Uroczystość nadania rozpocznie się w piątek, 23 listopada o godz. 12.30 przy ul. Hallera 16/18.

A
A

W uroczystości wezmą udział m.in. prezes i generał Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisław Władysław Śliwa, prezydent Pracodawców Pomorza, Zbigniew Canowiecki i dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego, Grzegorz Szczuka.

Decyzję o nadaniu szkołom imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego podjęli radni podczas październikowej sesji Rady Miasta na wniosek Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

W swoim wniosku szkoły zapewniły, że „społeczność szkolna pragnie nie tylko popularyzować wiedzę o tym wielkim Polaku ale też zaszczepić w młodzieży wyznawany przez Patrona system wartości, którego fundament stanowi umiłowanie Ojczyzny”. Od kilku lat uczniowie uczestniczą w uroczystościach z okazji rocznicy urodzin i śmierci Józefa Piłsudskiego, odbywających się u stóp pomnika Marszałka w Gdańsku. Biorą też udział w Gdańskiej Paradzie Niepodległości 11 listopada.   W szkole swoją siedzibę ma Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręgu Gdańskiego.


Bożena Leszczyńska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy