PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Marcowa sesja Rady Miasta

Marcowa sesja Rady Miasta
W czwartek, 30 marca o godz. 9.00 rozpocznie się LX sesja Rady Miasta Gdańska, na której pod głosowanie poddane zostaną 43 uchwały.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Sesja odbędzie się w Nowym Ratuszu (ul. Wały Jagiellońskie 1), a rozpoczną ją komunikaty Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska, Komisji Rady Miasta oraz Prezydent Gdańska. W ramach Komunikatów przedstawione zostaną:

  • Informacja Gdańskiego Urzędu Pracy – podsumowanie 2022 roku;
  • Informacja wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2022 rok;
  • Informacja o nieruchomościach Gminy Miasta Gdańska obciążonych hipotekami w roku 2022.

Następnie wysłuchamy oświadczeń Klubów Radnych.

Ponad czterdzieści uchwał

Transmisja obrad odbywać się będzie online na stronie gdansk.pl. Porządek sesji wraz z linkami do uchwał znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

W porządku obrad znalazły się 43 uchwały, które dotyczyć będą m.in.:

  • przyznania dodatkowych środków finansowych na działania statutowe jednostek pomocniczych Miasta Gdańska;
  • uchwalenia Miejskiego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 2023 rok;
  • nadania nowego statutu kilku instytucjom kultury;
  • przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023;
  • udzielenia pomocy rzeczowej miastu Gaziantep w Turcji;
  • zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia się na czas nieokreślony rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu;
  • zasad gospodarowania zasobem komunalnych, lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe.

Rozmowa przed sesją

Miejscy radni będą gośćmi Marka Wałuszko w programie „Wszystkie Strony Miasta”. W środę, 29 marca o godz. 10.00 o najważniejszych uchwałach porozmawiają: Bogdan Oleszek z klubu radnych Wszystko dla Gdańska, Kamila Błaszczyk – wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej i Elżbieta Strzelczyk – radna Prawa i Sprawiedliwości. Transmisja programu na stronie gdansk.pl.

 

 

Dariusz WołodźkoUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowydariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
Dariusz WołodźkoUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowydariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl