Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Małe granty w dobie epidemii koronawirusa

Działasz w organizacji pozarządowej? Obecna sytuacja nie pozwala ci zrealizować zaplanowanych wydarzeń? W tym wyjątkowym czasie możesz zorganizować swoje inicjatywy online. Postaraj się o mały grant.

A
A

Korzystając z małych grantów organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowywanie ofert z zakresu kultury, sztuki lub ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wnioski rozpatrywane są w trybie pozakonkursowym i ciągłym.

Starając się o mały grant warto pamiętać, że:

- wysokość dofinansowania zadania nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;
- zadanie musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni
- łączna kwota środków finansowych przyznanych przez miasto tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na tutaj: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/male-granty-2020,a,166357

W razie pytań odpowiedzi udzielą:

- w kwestiach merytorycznych: Małgorzata Koter, tel. (58) 323 65 17 lub Elżbieta Czekaj, tel. (58) 323 61 23, elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl

- w kwestiach finansowych: Alina Kopicka  tel. (58) 323 61 76, alina.kopicka@gdansk.gda.pl

Zuzanna Gajewska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy