PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Lutowa sesja Rady Miasta Gdańska

W czwartek, 25 lutego o godz. 9.00 rozpocznie się zdalna sesja Rady Miasta, a dwa dni wcześniej – we wtorek 23 lutego o godz. 12.00 odbędzie się wideoczat z radnymi. Obrady oraz wideoczat transmitowane będą na portalu www.gdansk.pl.

A
A

Lutowa sesja, podobnie jak styczniowa i wcześniejsze, odbędzie się w trybie zdalnym, a radni obradować będą przy użyciu aplikacji Teams.

- Dziennikarzy prosimy o przesyłanie pytań drogą mailową do Biura Rady lub bezpośrednio do radnych – przypomina Wioletta Krewniak, dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska.

Adresy e-mailowe radnych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta Gdańska.

Wideoczat z przewodniczącymi

Dwa dni przed sesją, we wtorek, 23 lutego o godz. 12.00 odbędzie się wideoczat z radnymi. Gośćmi Marka Wałuszko będą Beata Dunajewska – przewodnicząca Klubu Radnych Wszystko dla Gdańska oraz Cezary Śpiewak-Dowbór – przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Rozmowa dotyczyć będzie projektów uchwał, które pojawią się na sesji.

Na lutową sesję przygotowano projekty uchwał dotyczące m.in.:

  • zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Gdańska;
  • przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Gdańsku na lata 2021-2031;
  • ustalenia na rok szkolny 2021/2022 planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska;
  • uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Brzeźnie, Osowej i Letnicy;
  •  budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gdańsku;
  •  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 r.

Porządek sesji RMG 25.02.2021 wraz z linkami do uchwał (168 KB) .

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy