PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Kwietniowa sesja Rady Miasta Gdańska

W czwartek, 29 kwietnia o godz. 9.00 rozpocznie się zdalna sesja Rady Miasta, a dwa dni wcześniej – we wtorek, 27 kwietnia o godz. 12.00 odbędzie się wideoczat z radnymi. Obrady oraz wideoczat transmitowane będą na portalu www.gdansk.pl.

A
A

Kwietniowa sesja, podobnie jak kilka wcześniejszych, odbędzie się w trybie zdalnym, a radni obradować będą przy użyciu aplikacji Teams. Dziennikarze proszeni są o przesyłanie pytań drogą mailową do Biura Rady Miasta lub bezpośrednio do radnych. Adresy e-mailowe radnych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta Gdańska.

Wideoczat we wtorek

Dwa dni przed sesją, we wtorek, 27 kwietnia o godz. 12.00 odbędzie się wideoczat z radnymi. Gośćmi Marka Wałuszko będą: Beata Dunajewska z Klubu Radnych Wszystko dla Gdańska oraz Kamila Błaszczyk z Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Rozmowa dotyczyć będzie projektów uchwał, które pojawią się na sesji.

Na kwietniową sesję przygotowano projekty uchwał dotyczące m.in.:

  • przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta;
  • określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2021;
  • współdziałania Gminy Miasta Gdańska z Gminą Pszczółki oraz Gminą Suchy Dąb w celu realizacji projektu pn. "Cała Naprzód III";
  • utworzenia Branżowych Szkół II stopnia w Gdańsku.

Porządek sesji RMG 29.04.2021 wraz z linkami do uchwał (149 KB) 

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy