Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Kto przygotuje dokumentację projektową przejścia dla pieszych przy Bramie Wyżynnej?

25 października ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji budowy przejścia naziemnego przy Bramie Wyżynnej. Ułatwi ono dotarcie do przystanków tramwajowych oraz autobusowych i przemieszkanie się pomiędzy Głównym Miastem a Forum Gdańsk. Na składanie ofert jest czas do 8 listopada.

A
A

Obecnie dojście w rejon Bramy Wyżynnej możliwe jest wyłącznie przez tunel podziemny, łączący przystanki tramwajowe i pobliskie  centrum handlowe. Aby móc dostać się do Bramy Wyżynnej, przecinając Wały Jagiellońskie osoby niepełnosprawne muszą skorzystać z przejścia przy ul. Hucisko.

- Powstanie tego przejścia jest elementem szerszego procesu zmian w komunikacji, zarówno jeśli chodzi o ulice Główne Miasta, jak wokół. W tym roku są realizowane również przejścia naziemne na Podwalu Przedmiejskim co jest wpisane w scalanie Śródmieścia oraz uspokajanie ruchu samochodowego -  wyjaśnia Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej

Sytuacja ma się zmienić po wybudowaniu przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną. Podstawą inwestycji będzie dokumentacja projektowa, która powstanie 150 dni od daty podpisania umowy. Przetarg na jej opracowanie ogłoszono 25 października, a oferty poznamy 8 listopada.

Koncepcja Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, na podstawie której powstanie projekt zakłada, że przejście dla pieszych połączone będzie z przejazdem rowerowym. Przystanki tramwajowe mają zostać poszerzone kosztem zawężenia pasów ruchu. Chodniki, którymi piesi będą mogli przedostać się z przystanku na nowe przejście zostaną wytyczone po obu stronach zejść do tunelu. Docelowo sygnalizacja świetlna ma być połączona z systemem TRISTAR i będzie skoordynowana ze światłami na Hucisku.

Koncepcja  lokalizacji nowego przejścia była oparta m.in. o dane dotyczące natężeń ruchu drogowego w Śródmieściu, zebrane z detektorów ruchu funkcjonujących w ramach systemu TRISTAR oraz prognoz ruchu przygotowywanych w związku z otwarciem centrum handlowego. Rozwiązanie, które przyjęto zakłada kompromis pomiędzy płynnością ruchu kołowego, także komunikacji zbiorowej, a ruchem pieszym.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy