Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Konsultacje w sprawie parku przy ul. Związkowej i Gościnnej

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza mieszkańców Oruni do przedstawiania opinii i uwag na temat projektów zagospodarowania dwóch oruńskich skwerów. To tereny po dawnym cmentarzu ewangelickim, obecnie częściowo urządzone. W projektach zostały przeznaczone na cele rekreacyjne.

A
A

Zagospodarowanie terenów przy ul. Związkowej i Gościnnej jest realizowane w ramach rewitalizacji Oruni. Prezentowana koncepcja stanowi jeden z elementów dokumentacji technicznej, na którą Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zorganizowała przetarg na początku 2018 r. Orunia znalazła się na liście czterech obszarów objętych Gminnym Programem Rewitalizacji. W latach 2018-2022 zostaną tutaj zainwestowane środki w wysokości ponad 22 mln zł, z czego blisko 70 procent wyniesie dofinansowanie unijne.

Na terenach, o których mowa, przed wojną znajdował się cmentarz ewangelicki pw. Świętego Jerzego. Nekropolię dzieliła na dwie części linia kolejowa – starsza część znajdowała się przy ul. Gościnnej, nowsza – przy ul. Związkowej. Cmentarz został zlikwidowany w 1957 r. Na fragmencie działki następnie powstała przychodnia oraz pawilony handlowe, na pozostałej zaplanowano park. Obecnie o istnieniu przedwojennej nekropolii przypomina tablica umieszczona na terenie przy ul. Gościnnej. W projekcie zagospodarowania terenu zaproponowano, aby podobna tablica została zamontowana również w drugiej części parku. Teren zajmowany dawniej przez cmentarz, obecnie jest porośnięty przez zieleń i pozostaje tylko częściowo zagospodarowany. We wschodniej części urządzono plac zabaw, plac do gry w koszykówkę, siłownię. Tutaj też zachowały się okazałe drzewa, które wskazują na układ dawnych alei cmentarnych. W projekcie zaproponowano wytyczenie kolejnych alejek i wykonanie dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów, wysianie trawy. Ponadto w parku przy ul. Gościnnej miałoby powstać kilka placów gier i wypoczynkowych, a także miejsce do gier podwórkowych z widownią. W części parku przy ul. Gościnnej, oprócz placów wypoczynkowych i przeznaczonych do gier, zostałaby także urządzona strefa wypoczynkowo-piknikowa.

Konsultacje w Gościnnej Przystani

Projekty zagospodarowania obydwóch części parku oraz wizualizacje prezentujące wybrane rodzaje oświetlenia, ławek i kubików, stołów do gier, koszy na śmieci, nawierzchni ścieżek czy roślinności są zamieszczone na stronie: http://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/32-orunia/672-konsultacje-w-sprawie-parku-przy-ul-zwiazkowej-i-goscinnej.  

Wydrukowane materiały zostały też udostępnione w Domu Sąsiedzkim „Gościnna Przystań” (ul. Gościnna 14). Do 22 sierpnia na adres rewitalizacja@brg.gda.pl można przesyłać opinie dotyczące prezentowanych koncepcji. Natomiast 23 sierpnia o godz. 17.00 w Domu Sąsiedzkim „Gościnna Przystań” odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, podczas którego projektanci przedstawią propozycje zagospodarowania terenu, przeanalizują też możliwości wprowadzenia zmian wskazanych przez mieszkańców. Spotkanie jest organizowane przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska oraz Biuro Rozwoju Gdańska.

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska