Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Kolejny krok ku rozwiązaniu podtopień przy Hucisku

W ciągu 10 miesięcy powstanie koncepcja odwodnienia obszaru zlewni potoku Siedleckiego. Dokument, który będzie podstawą dokumentacji projektowej jest kolejnym krokiem ku rozwiązaniu problemu podtopień w pobliżu ul. Kartuskiej i Nowe Ogrody.

A
A

4 lutego podpisano umowę na wykonanie koncepcji odwodnienia obszaru zlewni potoku Siedleckiego. Opracowanie, które wykona firma „Środowisko” z Bielska-Białej powstanie w terminie 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

W ramach umowy powstanie analiza, w której wskazane zostaną najbardziej korzystne warianty odwodnienia potoku Siedleckiego. Koryto potoku ma długość niemal 7 km i w dolnym odcinku od zbiornika „Zabornia” do ujścia do Kanału Raduni biegnie pod ziemią. Podczas ulewnych deszczy koryto nie jest w stanie „przyjąć” znacznych ilości wody i dochodzi do podtopień.

Opracowanie ma wskazać, jakie działania mogą zatrzymać ten proces. Wykonawca wskaże  warianty zakładające ewentualną konieczność budowy otwartych i zamkniętych (podziemnych) zbiorników retencyjnych ulokowanych na górnym tarasie. Obliczenia, które przygotuje biuro wskazać ma m.in.  niezbędną pojemność zbiorników  i najkorzystniejsze lokalizacje pod ich  budowę. Z uwagi na to, że teren jest coraz bardziej zurbanizowany, projektant będzie musiał zwrócić szczególną uwagę także na kwestie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania i planowanymi inwestycjami, których realizacja planowana jest na najbliższe lata.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy