Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Kolejny krok, by zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych w Oruni

24 sierpnia ogłoszono unijny przetarg na opracowanie dokumentacji dla budowy trzech tuneli i przejścia bezkolizyjnego przez tory kolejowe w Oruni. Ta inwestycja nie tylko znacznie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, ale także ułatwi poruszanie się po dzielnicy. W przyszłości z przestrzeni dzielnicy mają zniknąć szlabany.

A
A

Dokumentacja projektowa dotyczyć będzie budowy trzech tuneli oraz jednego bezkolizyjnego przejazdu dla samochodów. Pierwszy tunel dla pieszych powstanie w ciągu ul. Sandomierskiej. Budowę drugiego tunelu przewidziano w ciągu ul. Dworcowej i ul. Smętnej. Będzie on w przyszłości stanowił dojście na przystanek PKP Gdańsk – Orunia. Z kolei do stacji PKP Gdańsk – Lipce prowadziło będzie podziemne przejście dla pieszych w ciągu ul. Niegowskiej.  Ponadto opracowanie ma ująć budowę bezkolizyjnego przejazdu dla aut pomiędzy ulicami Dworcowa/Smętna, a Niegowską. Ponadto projektant ma uwzględnić montaż monitoringu i elementów małej architektury.

Oferty w przetargu poznamy na początku października. Prace nad opracowaniem dokumentacji mają zakończyć się w pierwszym kwartale 2020 roku. Nowe tunele i przejazdy mają zastąpić istniejące kolizyjne przejazdy w poziomie torów. Zamiast nich mieszkańcy mają zyskać trzy bezpieczne przejścia podziemne pod torami wraz z doprowadzeniem do przystanków SKM i PKP.

Trwa opracowywanie koncepcji

Inwestycje stanowią jedne z elementów większego pakietu inwestycji, który ma zwiększyć bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Przypomnijmy, że miasto w przyszłości planuje budowę dwóch wiaduktów. W marcu 2017 roku została podpisana umowa na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E-65 w postaci wiaduktu drogowego w rejonie ul. Sandomierskiej, a także wiaduktu kolejowego na wysokości ulicy Równej. Zgodnie z założeniem, oba projekty realizowane będą równocześnie. Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i koncepcji wygrała firma Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Umowa opiewa na niemal 1,5 mln złotych. Zgodnie z założeniem dokumentacja ma być gotowa do końca 2019 roku.

W imieniu Gminy Miasta Gdańska zadanie koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Zamówienie może być w przyszłości przewidziane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Gdańsk będzie starał się o dofinansowanie tego projektu w ramach środków funduszu europejskiego  CEF (Connecting Europe Facility)  „Łącząc Europę”.

Aneta Niezgoda (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska