Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Kolejny etap budowy Nowej Bulońskiej Północnej

Na środę, 23 maja zaplanowano wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową Nowej Bulońskiej Północnej, która wkracza w nowy etap.

A
A

- Nowa Bulońska Północna jest jedną z najważniejszych zadań inwestycyjnych w Gdańsku, które ma połączyć istniejącą ul. Bulońską z ulicą Jabłoniową.  Inwestycja zakłada budowę linii tramwajowej, jezdni oraz ścieżki rowerowej wraz infrastrukturą towarzyszącą od skrzyżowania ulicy Bulońskiej z ulicą Myśliwską do skrzyżowania ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej – mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
Umowa na realizację zadania została podpisana w połowie kwietnia. Przez pierwszy miesiąc prowadzone były prace związane z przygotowaniem terenu oraz m.in. dodatkowych tymczasowych pasów ruchu przy ul. Jabłoniowej w obrębie węzła z trasą WZ. 

23 maja o godz. 13 budowa wkroczy w kolejny etap, co wiązać się będzie z utrudnieniami dla kierowców i pieszych.

- Wspólnie z Wykonawcą staraliśmy się tak opracować harmonogram prac, by jak najmniej wpłynąć na organizację ruchu. W tym celu prace podzielono na trzy etapy – wyjaśnia Jerzy Miotk, koordynator projektu z ramienia DRMG.

 Prace w rejonie ul. Kartuskiej:

I etap – 23 maja – lipiec 2018 r.
-
zamknięcie zachodniej nitki ul. Jabłoniowej (pod wiaduktem WZ) i poprowadzenie ruchu nitką wschodnią dwukierunkowo
- na skrzyżowaniu ulic Limbowej i Kartuskiej powstanie tymczasowe rondo
- odcinki od ul. Kartuskiej do tymczasowego ronda oraz ul. Limbowa będą dwukierunkowe
- objazd do obwodnicy z ul. Kartuskiej zalecany przez Jasień, ze względu na brak możliwości zjazdu na trasę WZ z kierunku od ul. Kartuskiej (mapka w załączeniu)

 Poniżej planowane etapy na najbliższe miesiące:

Prace w rejonie ul. Kartuskiej:

*II etap – lipiec – sierpień 2018 r.
- zamkniecie dwóch nitek ulicy Jabłoniowej (Nowej Bulońskiej) od ulicy Kartuskiej do zjazdu z łącznicy Armii Krajowej od strony Żukowa

*III etap – wrzesień – grudzień 2018 r.
- zamknięcie wschodniej nitki ulicy Jabłoniowej (Nowej Bulońskiej)
i ul. Limbowej
- ruch odbywać się będzie nowo wybudowaną ul. Kartuską oraz udostępnionym skrzyżowaniem ul. Jabłoniowej (Nowej Bulońskiej) z Kartuską i zachodnią nitką ul. Nowej Bulońskiej
- ruch z zachodniej nitki ulicy Nowej Bulońskiej zostanie przekierowany na wschodnią nitkę ul. Nową Bulońską przy skrzyżowaniu Warszawska – Jabłoniowa

* Podane terminy mogą ulec zmianie

 Prace w rejonie ul. Bulońskiej:


I etap – 24 maja – lipiec 2018 r.
- budowa ścieżek rowerowych oraz remont chodnika wzdłuż ul. Bulońskiej (istniejącej) na odcinku
od ul. Rakoczego do ul. Myśliwskiej
- prace prowadzone będą sukcesywnie i nie będą generowały utrudnień
w ruchu pojazdów

Informacje na bieżąco można uzyskać w Gdańskim Centrum Kontaktu: tel.: +48 52 44 500; e-mail: gck@gdansk.gda.pl.

Inwestycja jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020.  Wykonawcą prac jest konsorcjum firm, którego liderem jest firma NDI S.A. z Sopotu. Koszt realizacji zadania to niemal 192 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie unijne wynosi 58, 5 mln złotych. Budowa ma zakończyć się w IV kwartale 2019 roku.

Więcej informacji w prezentacji poniżej.

GPKM IVA konf.zmiana org.V_2018_ost (22.81 MB)
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy