Kolejne pół miliona na budowę małych placów zabaw
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Kolejne pół miliona na budowę małych placów zabaw

Kolejne pół miliona na budowę małych placów zabaw
Rusza szósta edycja konkursu na budowę małych placów zabaw w Gdańsku. Do rozdysponowania jest pół miliona złotych! Jak co roku konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, które swoje oferty mogą składać do 17 sierpnia 2015r. Dzięki poprzednim edycjom konkursu powstało już 50 małych placów zabaw, na co Miasto Gdańsk wydało 2,5 miliona złotych. 10 kolejnych zwycięzców poznamy w połowie września.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Celem konkursu jest wyłonienie 10 organizacji pozarządowych, które na swoim terenie lub na terenie gminnym wybudują małe place zabaw. Gmina dofinansuje taką inwestycję dotacją w wysokości 50 tys. zł!

W obecnej edycji nastąpiły zmiany w warunkach szczegółowych konkursu:

1. Zwiększenie okresu eksploatacji placu z 3 lat do 5 lat.

2. Miasto obejmuje wykonanie placu zabaw ubezpieczeniem majątkowym, natomiast ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pozostaje w gestii organizatora placu.

3. Miasto gwarantuje odbiór śmieci przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, zgodnie z ustalonym wspólnie harmonogramem.

4. Miasto gwarantuje poprzez Wydział Rozwoju Społecznego organizacjom utrzymującym place udzielenie w cyklu dwuletnim wsparcia rzeczowego w postaci drobnych materiałów niezbędnych do prowadzenia prac konserwacyjno -remontowych.

Oferta zgłoszona w konkursie powinna zawierać:

  • Plan sytuacyjny z miejscem posadowienia urządzeń zabawowych tzw. zagospodarowanie małego placu zabaw, zaakceptowany przez Radę Osiedla oraz zdjęcie terenu.
  • Pozytywną opinię Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku o możliwości lokalizacji placu zabaw na danej działce.
  • W przypadku gdy teren nie jest terenem gminnym - zgodę właściciela terenu na utworzenie placu zabaw na okres co najmniej 5 lat.
  • Harmonogram rzeczowo-finansowy budowy małego placu zabaw tj: koszt wykonania dokumentacji projektowej, koszt zakupu i montażu urządzeń zabawowych, koszt wyrównania terenu i jego ogrodzenia, koszt urządzenia zieleni (np. wykonanie trawnika, zasadzenie krzewów).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w do połowy września bieżącego roku. Organizacje podpiszą z Miastem umowy o powierzenie zadania do realizacji. Place powinny powstać do połowy grudnia tego roku.

Zasady konkursu są szczegółowo opisane w zarządzeniu PMG z dnia 17.07.2015r. dostępnym na stronie internetowej miasta https://www.gdansk.pl/organizacje,1977.html

Obecnie w Gdańsku funkcjonuje 50 miejskich placów zabaw wybudowanych w ramach konkursu pt.: „Utworzenie małego placu zabaw na terenie miasta Gdańska”. W poprzednich edycjach zostały zrealizowane następujące place zabaw:

W 2014 roku postało 10 placów zabaw:

1. ul. Na Szańcach dz. Olszynka- Stowarzyszenie Mieszkańców Zielona Olszynka

2. ul. Jodłowej w dz. Krakowiec-Górki Zachodnie- Stowarzyszenie Mieszkańców Zielona Olszynka

3. ul. Związkowej w dz. Orunia – Gdańska Fundacja Innowacji Społeczneych

4. ul. Gdańskiego Kolejarza w dz. Rudniki- Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości

5. ul. Hallera 201 w dz. Wrzeszcz Dolny- Gdański Klub Sportowy GEDANIA

6. ul. Wodnika 57 dz. Osowa-Fundacja Pomocy dzieciom Niepełnosprawnym „Pierwszy Krok”

7. ul. Człuchowskiej 6 w dz. Ujeścisko – Łostowice- Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM

8. ul. Arciszewskiego i Gomółki w dz. Strzyża-Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży

9. ul. Glinki w dz. Strzyża-Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic

10. ul. Zalesie w dz. Stogi –Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic (Na tym zadaniu została niewydatkowana kwota 25 000 zł, ponieważ Organizacja Pozarządowa wystąpiła o doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Gdańskiego Kolejarza w dz. Rudniki wnioskując o kwotę 25 000 zł)

W 2013 roku postało 10 placów zabaw:

1. Ochotnicza Straż Pożarna - utworzenie małego placu zabaw przy ul. Boguckiego 98

2. Stowarzyszenie „Inne jest piękne” - utworzenie małego placu zabaw przy ul. Diany/Heleny

3. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa” - utworzenie małego placu zabaw przy ul. Chirona

4. TKKF Ognisko „JAGUAR” - utworzenie placu zabaw- w rejonie w rejonie ulicy Osiedlowej/Fabrycznej

5. Stowarzyszenie „Przyjaciół Oliwy” - utworzenie małego placu zabaw przy ul. Arkońska 17

6. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM - utworzenie małego placu zabaw w rejonie ulic Zabi-Kruk /Toruńska /Lastadia

7. Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic - utworzenie małego placu zabaw przy ul. Podleśnej

8. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji - utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Mikołaja Reja

9. Stowarzyszenie „KaeNS” - utworzenie małego placu zabaw w rejonie ulic Kołłątaja/ Partyzantów/ Obywatelskiej

10. Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic - utworzenie małego placu zabaw - ul. Podkarpacka

W 2012 roku postało 10 placów zabaw:

1 Fundacja „Familijny Poznań” - utworzenie małego placu zabaw - przy ul. Miałki Szlak 74 osiedle Rudniki - teren Szkoły Podstawowej nr 29

2 Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic”- utworzenie małego placu zabaw w rejonie ulic: Klonowicza / Mickiewicza

3 Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic” - utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Wyspiańskiego - Park nad Strzyżą

4 Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic” - utworzenie małego placu zabaw- w rejonie ulic; Nowotnej / Stryjewskiego

5 Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” - utworzenie małego placu zabaw- w rejonie ulic: Świętokrzyskiej /Guderskiego, osiedle Świętokrzyskie

6. Fundacja „Droga” - utworzenie małego placu zabaw - przy ul. Partyzantów / Grunwaldzkiej - Park De Gaull’a

7 Stowarzyszenie Mieszkańców „Zielona Olszynka” - utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Niwki

8 Stowarzyszenie „Kurort Brzeżno” - utworzenie małego placu zabaw - w rejonie ul. Gdańskiej

9 Stowarzyszenie „Kurort Brzeżno” - utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Gałczyńskiego

10 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio - utworzenie małego placu zabaw- w rejonie ul. Przemyskiej

W 2011 roku powstało 9 placów zabaw:

1 Klub Przyjaciół „Strzyża” - utworzenie małego placu zabaw w rejonie ulic Chrzanowskiego 6 we Wrzeszczu

2 Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej - utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Jodowej/róg Nadwiślańskiej na Wyspie Sobieszewskiej

3. Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Gdańsk - Utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Jagiellońskiej 11 na Przymorzu

4 Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” - utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Reduta Wyskok na Dolnym Mieście

5. Stowarzyszenie Mieszkańców „Zielona Olszynka” - utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Łęgi 9 na Olszynce

6. Forum Rad Dzielnic Stowarzyszenie - utworzenie małego placu zabaw- w rejonie ulic Diany/Heleny/Henry na Osowej

7. Forum Rad Dzielnic Stowarzyszenie - utworzenie małego placu zabaw- ul. Plac Piłsudzkiego - Osiedle Strzyża

8. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” - utworzenie małego placu zabaw w rejonie ul. Św. Huberta/Kartuska/Myśliwska na Pieckach

9. Fundacja „Rodzinny Gdańsk” - utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Ks. Zator-Przytockiego we Wrzeszczu

Z inwestycji wycofała się Fundacja Dr Clown Oddział Gdańsk

W 2010 roku w konkursie udział wzięło 11 podmiotów i wszystkie otrzymały środki!

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej ul. Turystyczna 3 - utworzenie małego placu zabaw - w rejonie skrzyżowania ul. Turystycznej i ul. Radosnej skwer przy Domu Kultury dz. Sobieszewo

2. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” ul. Kartuska 197/2 - utworzenie małego placu zabaw- os. Cygańska Górka - ul. Cygańska Górka

3. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” ul. Kartuska 197/2 - utworzenie małego placu zabaw- Wzgórze Mickiewicza, ul. Jacka Soplicy i ul. Wojskiego

4. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” ul. Kartuska 197/2 - utworzenie małego placu zabaw- ul. Ciasnej i ul. Kartuska dz. Siedlce

5. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce”, ul. Kartuska 197/2 - utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Wieniawskiego dz. Siedlce

6. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko JAGUAR - utworzenie małego placu zabaw - przy ul. Budowlanych dz. Kokoszki

7. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”

ul. Piecewska 9 - utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Piecewskiej 9 w pobliżu kościoła „Bożego Ciała” dz. Morena

8. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyża” ul. Ks. Sychty 12/14 - utworzenie małego placu zabaw - placu gen. Maczka dz. Strzyża

9. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych ul. Gościnna 15 utworzenie małego placu zabaw - ul. Gościnna 14 w dz. Orunia

10. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Orunia” ul. Smoleńska 5/7 – utworzenie małego placu zabaw - przy ul. Ubocze 3 na terenie Szkoły Podstawowej nr16 dz. Orunia

11. Stowarzyszenie Przyjazna Osowa ul. Balcerskiego 27 - utworzenie małego placu zabaw - w rejonie ulicy Orfeusza dz. Osowa

Autor: Anna Wierzbowska-Bielińska Wydział Programów Rozojowych UMG

Biuro PrasoweUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaBiuro Prasowe
Biuro Prasowe - najnowsze
    Biuro PrasoweUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaBiuro Prasowe
    Biuro Prasowe - najnowsze