Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Kolejne cztery pomniki przyrody w Gdańsku

Radni Miasta Gdańska ustanowili kolejne cztery drzewa pomnikami przyrody podczas czerwcowej sesji. Wszystkie posiadają szczególną wartość przyrodniczą i są od tej chwili szczególnie chronione. Wraz z nimi w Gdańsku mamy już 171 pomników przyrody.

A
A

Dwa drzewa rosną przy Liczmańskiego (nr 5 i 6) i są to buki pospolite odmiana czerwonolistna (Fagus sylvatica Purpurea). Jedno ma wysokości 30 metrów, drugie 26 metrów. Obydwa drzewa liczą po około 130 lat.

Trzecim pomnikiem jest drzewo z gatunku jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.)  o wysokości 26 metrów, obwodzie pnia na wysokości 130 cm  – 523 cm i wieku około 280 lat, rosnące na podwórku nieruchomości przy ul. Łąkowej 35/38, we wnętrzu dawnej Królewskiej Fabryki Karabinów.

Czwarte drzewo rośnie natomiast przy zabytkowej willi stanowiącej siedzibę Radia Gdańsk. Jest to drzewo z gatunku platan klonolistny (Platanus acerifolia) o wysokości 28 m, obwodzie pnia na wysokości 130 cm – 398 cm i wieku około 150 lat.

 

Szczególna ochrona

Ustanawiając pomniki przyrody, zwiększamy liczbę chronionych drzew, którym nie grozi wycinka, a które wzbogacają ekosystem zieleni naszego miasta. Po ustanowieniu drzewa pomnikiem, to miasto wykonuje zabiegi konserwatorskie i przeprowadza prace pielęgnacyjne – opiekuje się danym drzewem.

 

171 pomników, 132 pojedynczych drzew

Wraz z ustanowionymi na czerwcowej sesji (oficjalnie zostaną ustanowione dwa tygodnie po opublikowaniu w dzienniku urzędowym), na terenie administracyjnym Gdańska mamy 167 pomniki przyrody, w tym: 132 pojedyncze drzew różnych gatunków; 1 aleja drzew; 28 grup drzew; 9 głazów narzutowych oraz 1 pomnik powierzchniowy.

Na terenie Gdańska można wyróżnić kilka większych skupień pomników przyrody - rejon starego Wrzeszcza, rejon Alei Zwycięstwa w sąsiedztwie Politechniki, rejon starej Oliwy. Więcej informacji na temat pomników znajdziemy tutaj: https://www.gdansk.pl/zielony-gdansk/Pomniki-Przyrody,a,28095

 

Każdy może zgłosić drzewo – warto!

Drzewa, które ustanowiono pomnikami przyrody, zgłosili sami mieszkańcy. Zrobili to w ramach inicjatywy, która funkcjonuje w Gdańsku od kwietnia 2017 roku: każdy może dokonać zgłoszenia drzewa na pomnik przyrody – zarówno osoba fizyczna, szkoła, przedsiębiorca, stowarzyszenie, organizacja ekologiczna, parafia czy urząd. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej poprzez stronę www.gdansk.pl/pomnikprzyrody

W ten sposób zgłoszono już ponad 50 drzew. Zasadność zgłoszenia weryfikuje Wydział Środowiska gdańskiego magistratu. – Poddajemy je procesowi weryfikacji, czyli m.in. ustalamy i kontaktujemy się z właścicielem terenu, zasięgamy opinii innych wydziałów i jednostek miejskich – mówi Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska. – Po pozytywnej weryfikacji przedkładamy projekt uchwały Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Po pozytywnej decyzji RDOŚ, przekazujemy wniosek Radzie Miasta w formie uchwały. Cztery takie uchwały zostały podjęte na kwietniowej sesji, na majowej trzy, na czerwcowej cztery. Kolejne wnioski przekażemy Radzie Miasta w najbliższych miesiącach.

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy