Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Już w piątek w NCK Komitet Regionów. Będą rozmawiać o wyzwaniach związanych z integracją imigrantów

W piątek, 18 maja w Nadbałtyckim Centrum Kultury odbędzie się organizowane w ramach Komitetu Regionów spotkanie „Integracja imigrantów – wyzwania regionalne”. To okazja do rozmowy i wymiany doświadczeń. W programie m. in. dyskusja o wspólnym wytyczaniu długofalowej strategii dla integracji imigrantów. Wieczorem w Centrum św. Jana zaplanowano natomiast spektakl, zwiedzanie wystawy i koncert.

A
A

- Polska, choć nie uczestniczy w mechanizmie relokacji uchodźców, stała się miejscem bardzo dynamicznej imigracji, głównie z Ukrainy. W 2015 roku cudzoziemcy stanowili 1% mieszkańców Gdańska, w 2017 – 10%. W 2017 roku w województwie pomorskim zarejestrowano 132 tyś oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Podobnie jest w innych częściach Polski. To gigantyczna zmiana, która trwale zmienia charakter naszych miast, gmin i powiatów – tłumaczy Marta Siciarek, prezeska Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku.

 

Z kolei zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej zwraca uwagę, że debaty w ramach Komitatu Regionów to okazja, by wymienić się doświadczeniami i przyjrzeć się wyzwaniom, jakie stoją za imigracją, dotyczącym m. in. rynku pracy, ale i warunków zatrudnienia, dostępu do ochrony zdrowia, edukacji, mieszkalnictwa, kultury, itd.

- Na szczeblu centralnym nie przyjęto wspólnej tematyki integracyjnej, dlatego polskie miasta, regiony same wypracowują schematy działań. Gdańsk w 2016 roku przyjął Model Integracji Imigrantów, miejską politykę integracyjną. Chcemy się dzielić swoimi doświadczeniami i czerpać z doświadczeń innych. Gdańsk ma doświadczenie w dyplomacji miast. To ostatnie otwarte okno między Wschodem, a Zachodem. To Miasta i Metropolie wyznaczają kierunki rozwoju regionów. Jesteśmy też najbliżej oczekiwań mieszkanek i mieszkańców.

Program Komitetu Regionów poniżej:

 

„Integracja imigrantów – wyzwania regionalne”

Debata w ramach „Rozważań nad Europą” Komitetu Regionów

18 maja 2018
Gdańsk, Nadbałtyckie Centrum Kultury, ul. Korzenna 33/35

 1. 00 Otwarcie

11.20 Wyzwania miast i powiatów w koordynowaniu działań integracyjnych.

 • Piotr Olech, Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Marta Siciarek, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
 • Anna Szadkowska, Biuro Partycypacji Społecznej, Urząd Miejski w Lublinie
 • Karolina Skarbek, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski we Wrocławiu
 • Mateusz Szulc, Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Dyskusja. Moderacja: Marcin Nowicki, Centrum Myśli Strategicznych

12.30 Perspektywa organizacji pozarządowych na integrację imigrantów – wspólny głos:

 • Katarzyna Słubik, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa
 • Karolina Stubińska, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk
 • Tetyana Lewinska, Nasz Wybór, Warszawa

 

12.45 Czy dyskryminacja to codzienne doświadczenie imigrantów/ek?

 • Milton Pavlou, Europejska Agencja Praw Podstawowych

Dyskusja. Moderacja: Marcin Nowicki, Centrum Myśli Strategicznych, Marta Siciarek, CWII

13.30-14.00 Lunch

14.00 - 16.00

Debata: Integracja i ochrona przed dyskryminacją. Zarządzanie migracjami w miastach i powiatach we współpracy z poziomem europejskim.  

 • Janusz Lewandowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej
 • Justyna Głodowska-Wernert, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Sprawy Wewnętrzne
  i Migracja
 • Rafał Janas, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Zatrudnienie

Dyskusja. Moderacja: Marcin Nowicki, Centrum Myśli Strategicznych, Marta Siciarek CWII

16.00 Uwagi zamykające

POGRAM ARTYSTYCZNY

Centrum św. Jana, ul. Świętojańska 50,  godz. 18.00 – 21.00

Wielokulturowe Pomorze to cykl wydarzeń artystycznych, których celem jest zaprezentowanie potencjału kulturalnego i artystycznego tkwiącego w przybyszach różnych narodowości (imigranci, przedstawiciele mniejszości etnicznych), zamieszkujących Województwo Pomorskie.

Pierwsza edycja projektu organizowana jest przez Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku we współpracy z Gdańskim Archipelagiem Kultury pod nazwą Wielokulturowe Pomorze/Wielokulturowy Gdańsk.

W programie:

 • 00 Spektakl: Jak ktoś chce, to nie mówi / Lekcja człowieczeństwa. Projekt realizowany przy współpracy Biura Prezydenta ds. Kultury, Gdańskiego Archipelagu Kultury i Fundacji Strefa WolnoSłowa
 • 00 zwiedzanie wystawy Shared History – Splecione losy
 • 15 Koncerty:
  • Krystyna Gedzik i Piotr Krępęć - Folk Inspirations
  • John Leysner & The Soulmates

WSTEP WOLNY

Anna Mizera-Nowicka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy