PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Jubileuszowa edycja Splendor Gedanensis – trwają zgłoszenia kandydatów

Jubileuszowa edycja Splendor Gedanensis – trwają zgłoszenia kandydatów
Już od pół wieku Gdańsk tą nagrodą honoruje twórców kultury. Do 31 marca można zgłaszać kandydatury do 50. edycji Splendor Gedanensis. Przyjmowane są także zgłoszenia do tytułu Mecenasa Kultury Gdańska za wsparcie działań w obszarze kultury w 2022 roku.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
50. edycja Splendor Gedanensis, mat. pras. (3)

Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis przyznawana jest co roku osobom fizycznym lub nieformalnej grupie twórczej za wybitne dokonania artystyczne oraz promocję kulturalną miasta w kraju i za granicą, w roku poprzedzającym jej wręczenie.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: za twórczość artystyczną i dokonania twórcze, działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania dziedzictwa kulturowego oraz kreację kultury i działanie na rzecz jej upowszechniania w kraju i zagranicą.

Do Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska można zgłaszać osoby lub instytucje znacząco wspierające działania w obszarze kultury w 2022 roku.

Kto może zgłaszać?

Aby wytypować kandydatów do Nagrody Splendor Gedanensis i Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska należy wypełnić wnioski znajdujące się na stronie Biura Prezydenta ds. Kultury. Swoich kandydatów, wybitnie zasłużonych dla kultury w mieście mogą zgłaszać:

 • Instytucje kultury
 • Związki twórcze, organizacje pozarządowe i podmioty działające w sektorze kultury
 • Szkoły wyższe i artystyczne,
 • Organy administracji publicznej,
 • Radni Miasta Gdańska,
 • Przedstawiciele mediów,
 • Dotychczasowi laureaci Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”

Składanie wniosków

Każdy zgłaszający może wytypować maksymalnie trzech kandydatów do nagrody i jednego kandydata do tytułu Mecenasa Kultury za rok 2022. Wnioski należy składać na obowiązujących formularzach, w terminie do 31 marca 2023.

Wypełnione i podpisane wnioski przyjmowane są w formie papierowej w Zespołach Obsługi Mieszkańców nr 1,3 i 4 Urzędu Miejskiego w Gdańsku – dostarczone osobiście lub przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem: Kandydatura do Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” i Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska,

Zgłoszenia można też przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Witkac.

Po złożeniu wniosku w systemie Witkac, należy wygenerować Potwierdzenie złożenia wniosku. Niezwłocznie trzeba je dostarczyć, jednak najpóźniej do 31 marca do Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

 1. a) używając podpisu zaufanego poprzez system ePUAP

lub

 1. b) dostarczając jego własnoręcznie podpisaną papierową wersję (bez załączonego wniosku, ani innych załączników) do siedziby organizatora konkursu:
 • ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74,
 • ZOM nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12,
 • ZOM nr 4, ul. Wilanowska 2

lub

 1. c) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Najstarsze i najistotniejsze wyróżnienie w gdańskiej kulturze

Tradycja nagradzania twórców gdańskiej kultury sięga początku lat 70 tych. W sierpniu 1973 roku ówczesny przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Jan Nikołajew po raz pierwszy ogłosił ustanowienie Nagrody Miasta Gdańska. Od tego czasu wyróżnienie to przyznawane jest raz do roku, zaś od 2004 r. nosi nazwę "Splendor Gedanensis". Jest to najstarsze i najistotniejsze gdańskie wyróżnieniem w dziedzinie kultury.

Laureatami Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” za rok 2021 zostali:

 • Stowarzyszenie Arbuz, Honorata Martin, Emilia Orzechowska i Aurora Lubos, za internetową aukcję prac artystycznych „Sztuka bez granic”

 • Magdalena Grzebałkowska, za książkę „Wojenka. O dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia”, wydawca: Wydawnictwo Agora

 • Agata Nowosielska, za wystawę indywidualną „Nirvana”, CSW Łaźnia 2 w Nowym Porcie

Mecenasem Kultury Gdańska za 2021 rok została Grupa Inwestycyjna Hossa S.A., za działalność na rzecz rozwoju kulturalnego Wrzeszcza i popularyzacji historii dzielnicy poprzez wsparcie współorganizacji Weekendu Architektury Wrzeszcza oraz wydania „Przewodnika architektonicznego po Wrzeszczu”, wydawca: Fundacja Palma. 

Prezydent Gdańska po raz pierwszy w historii Splendorów przyznała też na wniosek Kapituły Nagrodę Specjalną. Trafiła ona do Anny Czekanowicz, za całokształt wybitnych osiągnięć i dokonań na rzecz kultury.