PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Jubileusz Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

W środę, 29 września o godzinie 17:00 w Sali Obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie1, Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska świętować będzie 10-lecie swojego powstania.

A
A

Powołana ją Uchwałą Nr XI/177/11 Rady Miasta Gdańska z 26 maja 2011 r. Od tego czasu pełni funkcję doradczo-konsultacyjną dla Rady i Prezydenta Miasta Gdańska, współpracuje z samorządami szkolnymi i podejmuje działania na rzecz gdańskiej młodzieży.

Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska (MRMG) odbyły się w dniach 26 września – 3 października 2011 roku.

Goście, wspomnienia i tort

Uroczystość jubileuszową rozpocznie przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak oraz Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska.

W obchodach 10-lecia wezmą udział także m.in. przewodniczący minionych kadencji: Wojciech Dudzic, Michał Orfin, Paulina Nowak oraz Olaf Szczełuszczenko, którzy wspominać będą, jak rozwijała się Rada w ciągu minionej dekady. Podczas uroczystości nie zabraknie także urodzinowego tortu.

To już piąta kadencja

W Młodzieżowej Radzie Miasta Gdańska zasiada 34 radnych, a obraduje ona na sesjach zwoływanych według kalendarza prac w sali obrad Rady Miasta przy ul. Wały Jagiellońskie1. Kadencja Rady trwa 2 lata. Na początku 2020 roku rozpoczęła się V kadencja MRMG.

Procedura wyborcza Rady polega na przeprowadzeniu w szkołach wyborów spośród uczniów klas 7 i 8 oraz szkół ponadpodstawowych w celu wyłonienia po dwóch kandydatów do Zgromadzenia Elektorów danego okręgu. W Gdańsku jest 6 okręgów wyborczych. Zgromadzenie Elektorów wybiera spośród siebie członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

Więcej informacji o MRMG znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy